Integritate publică

Agenda de integritate

Plan de integritate

Decizie comisie implementare

Raport anual de evaluare a modului de implementare a planului de integritate

Componența Consiliului de Administrație

 • Președinte
 • Reprezentanți ai cadrelor didactice
 • Reprezentant al Președintelui Consiliul Județean Cluj:
  • Vârva Gabriel Membru final din noiembrie, 2023, fără afiliere politică, fără renumerație
 • Reprezentanți ai Consiliului Județean Cluj:
  • Câmpean George Membru final din septembrie, 2023, fără afiliere politică, fără renumerație
  • Călăcianu Radu Membru final din septembrie, 2022, fără afiliere politică, fără renumerație
  • Steopan Florin Membru final din septembrie, 2020, fără afiliere politică, fără renumerație
 • Reprezentanți ai Consiliului reprezentativ al părinților:
  • Bărbuleț Alina Membru final din septembrie, 2023, fără afiliere politică, fără renumerație
  • Mureșan Florin Membru final din septembrie, 2017, fără afiliere politică, fără renumerație
 • Reprezentant ai Consiliului școlar al elevilor:
  • Frigur Botond Membru final din septembrie, 2021, fără afiliere politică, fără renumerație
 • Observator din partea organizației sindicale:
  • Înv. educator: Pașcalău Ioan
 • Secretar:
  • Prof. educator: Cristea Cristiana Delia

Declarații de avere și de interese

Procedura de selecție a membrilor

Membrii Consiliului de Administrație al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca au fost numiți în conformitate cu METODOLOGIA-CADRU din 30 august 2021 de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, anexă a Ordinului nr. 5.154 din 30 august 2021.

Bugetul de investiții pe ultimii 3 ani

 • Anul 2022 - 4.760 lei
 • Anul 2021 - 0 lei
 • Anul 2020 - 0 lei

Cheltuieli totale cu personalul în ultimii 3 ani

 • Anul 2022 - 10.184.487 lei
 • Anul 2021 - 9.468.234 lei
 • Anul 2020 - 9.419.510 lei

Datoriile instituției

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca nu are datorii către bugetul de stat, către instituţii de creditare sau către parteneri comerciali

Subvențiile primite de instituție

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca nu primește subvenții operaționale de la bugetul de stat

Serviciile din cadrul Liceului

Se studiază programa adaptată după şcoala de masă (limbi străine: engleză şi franceză).

ELEVII URMEAZĂ URMĂTOARELE CICLURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
 • Preşcolar
 • Primar - clasele I-IV
 • Secundar inferior:
  • Ciclul gimnazial - clasele V-VIII
  • Ciclul inferior al liceului - clasele IX-X
 • Secundar superior:
  • Ciclul superior al liceului - clasele XI-XII
PROGRAME/ACTIVITĂŢI SPECIFICE
 • Intervenţie timpurie
 • Deficienţe senzoriale multiple
 • Terapii specifice şi de compensare
 • Terapie educaţională complexă şi integrată

Obiectivul de politică publică

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere oferă servicii educaţionale şi de abilitare / reabilitare pentru elevii nevăzători şi slab văzători şi pentru cei cu deficienţe senzoriale multiple şi tulburări asociate / complexe.

Analiza de risc