Profesori de-a lungul timpului

Dintre cei care au contribuit la propăşirea acestei şcoli, îi menţionăm în primul rând pe distinşii săi directori:

 • Ioan Vucichici, primul ei director, 1900-1903;
 • Petru Schannen, director din 1903;
 • George Halarevici, 1920-1945;
 • George Sorohan, 1945-1951;
 • Ioan Popa, 1951-1959;
 • Gavrilă Bobaru, 1959;
 • Ioan Oşanu, 1960-1963;
 • Teodor Frişan, 1964-1969;
 • Coriolan Stoica, 1969-1975;
 • Traian Dragoste, 1975-1990;
 • Elena Bucur, 1990;
 • Maria Cârdei, 1990-1998;
 • Cornelia Codreanu, 1998-2012;
 • dr. Roxana Cziker, 2012-2015.
 • Ramona Ionela Mureșan, 2015 - prezent.

Neşterşi rămân în memoria timpului toţi cei care, cu dăruire, cu pasiune, au şlefuit conştiinţele miilor de elevi ce au învăţat în şcoala clujană.

Alexandru Ionescu Butaş a fost primul profesor nevăzător ce a predat muzica, pianul şi vioara în această şcoală.

Teodor Bendea, profesor nevăzător, a făcut din muzică o pasiune, o profesie. Sub îndrumarea domniei sale, muzica instrumentală a atins apogeul prin înfiinţarea unei orchestre în cadrul şcolii.

Maria Cârdei, directoare între 1990-1998, s-a preocupat de modernizarea şcolii şi a tipografiei Braille. Pe lângă funcţia de profesor în cadrul şcolii, o deţine şi pe aceea de profesor asociat la Universitatea „Babeş-Bolyai”, remarcându-se prin redactarea şi prelucrarea de materiale didactice pentru corectarea deficienţelor vizuale ale elevilor slab văzători din şcoala noastră.

Traian Ciortea, profesor nevăzător, s-a afirmat tot pe plan muzical, slujindu-şi şcoala cu armele sale, vioara şi arcuşul.

Dănilă Roman, nevăzător, distins în anul 1952 cu titlul de maiestru-instructor, s-a remarcat pe tărâm didactic prin profesionalizarea elevilor nevăzători, predând activităţile didactice între anii 1937-1940 şi 1945-1966.

Traian Dragoste, distins director între 1975-1990, preocupat de îmbunătăţirea materialelor didactice ale şcolii, a pus bazele cabinetului de educaţie vizuală, redactând studii în acest scop.

George Halarevici, distins tiflopedagog, a desfăşurat o rodnică activitate pentru şcolarizarea nevăzătorilor, a elaborat un Abecedar utilizat în şcoala noastră până în anul 1933. De asemenea, s-a îngrijit de alcătuirea unei cărţi de citire pentru clasa a VII-a, a unui manual de aritmetică pentru clasele I-VI, a unui curs de dactilografie. A elaborat programe şcolare pentru disciplina „intuiţie”, pentru „scriere reliefată şi plană”; a confecţionat mijloace de învăţământ: o tablă de compunere, cutia de intuiţie, harta României, planşe de geometrie, de botanică şi zoologie.

Matilda Halarevici a activat ca profesor între anii 1920-1942, remarcându-se prin elaborarea manualelor, prin transcrierea multora dintre acestea în Braille, precum şi prin transcrierea a numeroase cărţi literare, punând astfel bazele bibliotecii Braille a şcolii.

Iacob Lupea, profesor nevăzător, s-a remarcat prin elaborarea unui abecedar împreună cu Florica Sandu şi prin transcrierea de manuale.

Ioan Marcu, remarcabil tiflopedagog, şi-a început strălucita carieră didactică la şcoala noastră unde a activat până în 1951; de-a lungul carierei, a elaborat planuri de învăţământ, programe şi manuale şcolare.

Petre Mereuţă, profesor nevăzător, a îndrumat şi stimulat creaţia literară a multor elevi, prin buna sa pregătire de specialitate şi printr-un spirit critic deosebit.

Paraschiva Popa, distinsă profesoară a şcolii clujene, a avut o contribuţie decisivă la introducerea dactilografiei ca disciplină de studiu în şcolile pentru nevăzători, elaborând manualul şi programa dactilografie.

Constantin Răzmeriţă, profesor, s-a remarcat prin elaborarea şi adaptarea de manuale, realizând manuale de geografie pentru clasele a III-a, a IV-a, a V-a, a VI-a.

Florica Sandu a colaborat la întocmirea unor programe şi manuale şcolare. Marea sa realizare este educarea şi instruirea nevăzătorului surdo-mut Vasile Adamescu, începând din 1955.

Sorin Secăşan, profesor, a activat la şcoala noastră între anii 1954-1981, realizând programe şcolare şi manuale de citire pentru clasele mici.

Alecu Spiridon, nevăzător, s-a distins prin elaborarea şi transcrierea de manuale utile elevilor.

Aurelian Spiridon, profesor, a elaborat programe şi a adaptat manuale de matematică pentru şcolile de nevăzători.

Ion Tinca, profesor nevăzător, a fost primul student nevăzător al universităţii din Cluj-Napoca, remarcându-se prin militantismul său pentru drepturile nevăzătorilor.

Valentin Tăutu, profesor nevăzător, cu o carieră didactică de peste 40 de ani în şcoala noastră, a impresionat generaţiile de elevi prin erudiţia, constanţa şi enciclopedismul său.

Mai amintim din rândul profesorilor din trecut ai acestei şcoli pe: Dumitru Gorea, Olimpia Blaga, George Chirilă, care a îndeplinit şi funcţia de director şi cea de director adjunct, I. Pop, Dan Ilie, Florea Dărăban, Dumitru Frâncu, Ştefan Dragoş, Gheorghe Stancu, Vasile Rusnac, Ana Vad, Aurelia Ştirban, Ana Stanişte, Viorica Bexa (director adjunct – 1976-1982), Georgeta Damian, Victoria Croitoru, Georgeta Şerb, Constantin Popescu, Stan Staicu, Florica Staicu, Elena Bodea, Laurenţiu Ciurilă, Dumitru Ceucă, Fulga Ceucă, Traian Oros.