Istoric detaliat

1890, 11-12 septembrie
Adunarea generală extraordinară a autorităţii locale din Cluj propune înfiinţarea, în localitate, a unei şcoli (institut pentru nevăzători).
1890, 20 decembrie
Este numit consiliul de efori, având ca preşedinte primarul oraşului.
1899, 10 septembrie
Sunt publicate datele recensământului din Transilvania, din care rezultă existenţa a 470 de copii nevăzători de ambele sexe, dintre care doar 38 aveau o minimă pregătire şcolară.
1899, 5 decembrie
Consiliul eforilor înaintează Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice din Budapesta proiectul de statut al viitoarei şcoli.
1900, 27 martie
Se publică decizia Ministerului de înfiinţare a instituţiei.
1900, 15 octombrie
Se deschide şcoala pentru nevăzători, cu un efectiv de 10 elevi, un profesor şi un maiestru-instructor, având ca prim director pe profesorul medico-pedagog Ioan Vucichici, cursurile au început într-un local închiriat de pe actuala Calea Dorobanţilor, nr.26.
1903
Se construieşte un local propriu pe actuală stradă Traian Moşoiu, nr. 47, având ca director pe profesorul medico-pedagog Petru Schannen.
1913-1925
Construirea localului actual (Calea Dorobanţilor, nr. 31).
1921
Este numit ca director profesorul George Halarevici.
1923
Se înfiinţează tipografia Braille, avându-l ca prim tipograf pe Alexandru Perju, instruit pentru această muncă de profesoara Matilda Halarevici, soţia directorului.
1921-1927
Funcţionează pe lângă Universitatea din Cluj cursuri speciale pentru pregătirea profesorilor medico-pedagogi (defectologi, psihopedagogi).
1936
Apare „Legea pentru pregătirea profesională şi exercitarea meseriilor”, care se referă şi la calificarea absolvenţilor şcolilor pentru nevăzători, ce asigurau instruirea profesională a elevilor.
1940
În urma Dictatului de la Viena, o parte din elevii şcolii sunt transferaţi la Aşezământul pentru Ocrotirea Orbilor din Timişoara.
1942
În timpul celui de-al doilea război mondial, şcoala este transformată în centru pentru reeducarea militarilor orbiţi pe front.
1945
Directorul George Halarevici este pensionat, fiind înlocuit în funcţie de profesorul George Sorohan. Şcoala îşi reia activitatea întreruptă de război, în localul propriu.
1950
În cadrul şcolii, se înfiinţează grădiniţa, avându-l ca organizator şi conducător pe profesorul Dumitru Gorea.
1951
În funcţia de director al şcolii este numit profesorul Ioan Popa.
1955
Se înfiinţează prima clasă pentru instruirea copiilor nevăzători surzi, avându-l ca elev pe profesorul Vasile Adamescu.
1958
Se înfiinţează primul liceu din ţară şi din sud-estul Europei pentru deficienţi de vedere, cu profil teoretic.
1959
Este numit ca director profesorul Gavrilă Bobaru.
1960
Funcţia de director este preluată de profesorul I. Oşanu.
1964
Funcţia de director este deţinută până în 1969 de profesorul Teodor Frişan.
1966
Se înfiinţează în cadrul şcolii, secţia pentru copii ambliopi (slab-văzători).
1969
Este numit ca director profesorul Coriolan Stoica.
1975
În funcţia de director este numit profesorul Traian Dragoste.
1977
Liceul de cultură generală este transformat în liceu sanitar, în subordinea Ministerului Muncii.
1983
Învăţământul liceal din Cluj este suprimat, chiar la împlinirea a 25 de ani de existenţă.
1990
Se reiau cursurile liceale din cadrul şcolii pentru deficienţi de vedere din Cluj.
1990, Ianuarie-septembrie
Directoare a şcolii este Elena Bucur.
1990, 1 septembrie
În funcţtia de director este numită doamna profesoara Maria Cârdei.
1998
Director al şcolii este numită doamna profesoară Cornelia Codreanu.
1998
Înfiinţarea centrului pentru intervenţie timpurie (cu sprijinul M.Ed.C., Universitatea "Babes-Bolyai" - Departamentul de Psihopedagogie Specială - şi al organizaţiei Teofaan, actualmente Sensis, din Olanda);
1999
Înfiinţarea unei grupe de surdo-cecitate, grupa pilot realizată cu sprijinul M.Ed.C. şi al organizaţiei Sense International;
2006, 15 septembrie
Inaugurarea unei clădiri cu 10 clase, realizată prin „Programul de reabilitare a infrastructurii şcolare din mediul urban”
2007, 5 iunie
Obţinerea certificatului de "Şcoală Europeană"
2007
Înfiinţarea primei clase de studii fără frecvenţă la ciclul superior al liceului - Liceul pentru Deficienţi de Vedere este singura unitate şcolară din România unde se organizează studii cu frecvenţă redusă pentru deficienţi de vedere;
2008, 27 februarie
Înfiinţarea Centrului de zi pentru evaluarea, recuperarea şi reabilitarea / compensarea copiilor cu deficienţe de vedere şi asociate
2008, 16-18 octombrie
Organizarea Simpozionului internaţional, "Transparenţă şi comunicare ȋn educaţia şi integrarea socio-profesională a persoanelor cu deficienţe de vedere", organizat cu prilejul a 50 de ani de la înfiinţarea liceului.
2009, iunie
Înfiinţarea echipei de înot Hope a liceului, care participă anual la competiţii europene şi internaţionale.
2010, aprilie
Obţinerea pentru a doua oară a titlului de "ŞCOALĂ EUROPEANĂ".
2011, mai
Reacreditarea Centrului de Zi pentru Evaluarea, Recuperarea şi Reabilitarea / Compensarea Copiilor cu Deficienţe de Vedere şi Asociate. / Decizia nr. 184 / 18. 05. 2011 eliberat de către Comisia de acreditare din cadrul Direcţiei de Muncă şi Protecţie Socială Cluj.
2012
Selectarea lotului paralimpic din echipa de înot Hope a Liceului pentru Deficienţi de Vedere, Cluj-Napoca pentru Olimpiada de la Londra 2012.
2012, iunie
Partener al echipei de organizare, alături de Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra de Psihopedagogie Specială şi Asociaţia Nevăzătorilor din România, Filiala Cluj, a celei de-a 6-a Conferinţe Balcanice ICEVI.
2012, iulie – august
Organizarea în parteneriat cu Asociaţia „Pontes” Cluj-Napoca a celei de-a 19 ediţii a taberei internaţionale de computere ICC – Computer Camp.
2012, septembrie
Inaugurarea atelierului de dezvoltare a deprinderilor de preprofesionalizare a elevilor cu deficienţe de vedere sau deficienţe senzoriale multiple cu sprijinul Clubului Rotary Turda şi a somnului Angello Pulos din Statele Unite ale Americii.
2013, septembrie
Inaugurarea noului cabinet de intervenţie timpurie pentru copiii cu deficienţe de vedere şi deficienţe asociate de la 6 luni la 8 ani.
2014, ianuarie
Obţinerea autorizaţiei provizorii de funcţionare din partea ARACIP pentru Şcoala Postliceală de Tehnician Maseur Nivelul III Avansat