Dotare

CABINETE ŞI LABORATOARE

 1. Cabinete de abilitare / reabilitare
  • Psihodiagnostic, consiliere psihologică şi orientare şcolară şi profesională
  • Orientare şi mobilitate
  • Educație perceptiv – vizuală
  • Evaluare și abilitare / reabilitare vedere funcțională și sensibilitate tactilă
  • Intervenţie Timpurie
  • Deficienţe senzoriale multiple
  • Kinetoterapie
  • Terapia tulburărilor de limbaj
  • Atelier de deprinderi de viață cotidiană
  • Atelier de dezvoltare a abilităților de preprofesionalizare amenajat cu sprijinul Clubului Rotary Turda, a domnului Angelo Pulos din Statele Unite ale Americii și a Consiliului Județean Cluj
  • Atelier de masaj pentru Școala Postliceală de Tehnician Maseur Nivelul III Avansat dotat cu paturi de masaj și mulaje specifice prin amabilitatea managerului companiei Terapia Rambaxy
  • Cabinetele de abilitare/reabilitare sunt dotate cu materiale specifice pentru elevii cu deficiențe de vedere, slab văzători și nevăzători și pentru elevii cu deficențe senzoriale multiple: Black Box. Paturi cu apă, sisteme de iluminat cu efecte speciale pentru stimularea perceptiv – vizuală a elevilor cu resturi de vedere, materiale pentru stimularea și dezvoltarea sensibilității tactil-kinestezice a elevilor nevăzători, îndrumătoare prebraille pentru copiii de la 4 ani la clasa I, elaborate de dr. Roxana Elena Cziker și Valeriu Silviu Vanda, înregistrate cu ISBN, necesare în pregătirea sensibilității tactile necesare însușirii sistemului braille
  • Cadrele didactice specializate în program de abilitare / reabilitare aplică probe de screening, teste standardizate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare cognitivă, perceptivă, a nivelului de comunicare, pentru stabilirea nivelului vizual funcțional și tactil, bazat pe principiile Clasificării Internaționale a Funcționării, Dizabilității și Sănătății elaborată de Organizația Mondială a Sănătății în 2001.Rezultatele obținute în urma unei evaluări eficiente contribuie la elaborarea planurilor de intervenție personalizată necesare dezvoltării armonioase a fiecărui elev.
 2. Cabinete pentru activități educaționale
  • Două laboratoare de informatică dotate cu softuri speciale de mărire și citire a ecranului, display-uri braille. Ca urmare a parteneriatului european între Institutul Raefnaes din Danemarca, elevii alături de cadrele didactice nevăzătoare au posibilitatea de a transpune documente din format neaccesibil în format accesibil (text, voce) prin intermediul unei platforme web numită RoboBraille.
  • Laborator de ştiinţe
  • Laborator de limbi moderne
  • Săli de clasă conectate la internet prin cablu şi wireless
  • Sală de sport
  • Teren de fotbal cu nocturnă
  • Atelier de arte
  • Bibliotecă cu cărţi în Braille şi în scrisul obişnuit
  • Cărți cu grafice tactile pentru matematică și geografie înregistrate cu ISBN elaborate de către Adriana Imola Ondreiov și Gina Livia Morar.
 3. ALTE DOTĂRI
  • Mini-tipografie “Braille” dotată cu imprimantă braille achiziționată cu sprijinul Consiliului Județean Cluj și Asociației „Clujul pedalează”.
  • Aparat special destinat realizării graficelor tactile, ca suport imagine pentru discipline cum ar fi educatie artistică, geografie, matematică, biologie, grădiniță, etc.
  • Cabinet medical cu:
   • Oftalmologie
   • Medicină Generală / Pediatrie amenajat cu sprijinul Rotary Samvs Cluj-Napoca și a Rotary Club Rhein-Rhur Duisburg, Germania
  • Cantină dotată cu sprijinul Clubului Liones Genesis Cluj-Napoca
  • Internat cu dormitoare şi băi
  • Sală de joacă destinată petrecerii timpului liber a elevilor
 4. CLĂDIREA NOUĂ
  • În data de 15 septembrie 2006 a avut loc inaugurarea noii clădiri cu 10 clase prin “Programul de Reabilitare a Infrastructurii şcolare din Mediul Urban” - Modulul III C, unde funcționează clasele pentru elevi cu deficiențe senzoriale multiple și cabinete pentru activități specifice de abilitare / reabilitare

Cantină

Internat cu dormitoare şi băi

CLĂDIREA NOUĂ

În data de 15 septembrie 2006 a avut loc inaugurarea noii clădiri cu 10 clase prin “Programul de Reabilitare a Infrastructurii şcolare din Mediul Urban” - Modulul III C.