Cine suntem?

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere este prima şcoală pentru nevăzători din România, înfiinţată în anul 1900 sub numele de „Institut pentru Orbi”, care a funcţionat cu 10 elevi. A primit denumirea actuală în anul 1992. Instituţia este coordonată de Ministerul Educaţiei Naţionale, de Consiliul Judeţean Cluj şi de Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj.

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Cluj-Napoca, liceu cu tradiţie la nivel naţional şi în regiunea Transilvania, are ca scop primordial dezvoltarea, promovarea şi menţinerea unui nivel ridicat, de calitate a serviciilor educaţionale şi de abilitare / reabilitare, adaptate tuturor nevoilor şi cerinţelor elevilor cu deficienţe de vedere sau deficienţe senzoriale multiple prin intermediul cărora la vârsta adultă aceştia să folosească la maxim potenţialul de care dispun, să fie independenţi, să se bucure de viaţa familială, socială şi profesională.

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere are misiunea de onoare să formeze copilul şi adolescentul cu deficienţe de vedere şi deficienţe senzoriale multiple. Instituţia noastră va fi locul unde fiecare elev cu deficienţe de vedere sau deficienţe senzoriale multiple va avea şansa să îşi dezvolte potenţialul real, personalitatea, în funcţie de nivelul de dezvoltare, de nevoi şi cerinţe. Pe baza cunoştinţelor, competenţelor, abilităţilor, deprinderilor formate / dezvoltate în cadrul instituţiei elevul va avea şansa să participare la viaţa socială şi profesională.

În cadrul Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere elevul va beneficia de un învăţământ special cu cabinete de recuperare dotate, cu ateliere de dezvoltare a deprinderilor de viaţă cotidiană – pregătirea hranei, activităţi zilnice de menaj, atelier de dezvoltare a deprinderilor de pre-profesionalizare în care fiecare elev va avea oportunitatea de a-şi identifica şi pune în lucru creativitatea, aptitudinile necesare pentru găsirea unei meserii, tehnologie de acces pentru elevii nevăzători, promovând egalitatea şanselor.

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere oferă servicii educaţionale şi de abilitare / reabilitare pentru elevii nevăzători şi slab văzători şi pentru cei cu deficienţe senzoriale multiple şi tulburări asociate / complexe. Copiii au vârsta cuprinsă între 6 luni şi 22 de ani şi provin din 20 de judeţe ale României.

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere, aflat într-un important centru universitar în zona centrală a oraşului, se remarcă prin oferta educaţională ce cuprinde, pe lângă serviciile de calitate în concordanţă cu Curriculum Naţional, programul de Intervenţie timpurie pentru copii de la 6 luni la 8 ani şi familiile acestora, servicii pentru preşcolari în cadrul grădiniţei cu vârsta cuprinsă între 3 şi 8 ani, servicii specifice educaţionale şi de recuperare şi corectiv – compensatorii pentru copiii cu deficienţe de vedere sau deficienţe senzoriale multiple.

Activităţile de învăţământ desfăşurate de instituţia noastră asigură realizarea la standarde de calitate a procesului instructiv-educativ şi corectiv-compensatoriu. Se studiază curriculum şcolii de masă, precum şi curriculum pentru deficienţe senzoriale multiple.

Programe specifice

 • Intervenţie timpurie;
 • Deficienţe senzoriale multiple;
 • Psihodiagnostic, consiliere psihologică, orientare şcolară şi profesională.
 • Orientare şi mobilitate.
 • Stimulare şi training vizual.
 • Evaluare şi stimulare polisenzorială.
 • Kinetoterapie.
 • Logopedie.
 • Terapie educaţională complexă şi integrată.
 • Dezvoltarea deprinderilor de viaţă cotidiană;
 • Dezvoltarea deprinderilor de pre-profesionalizare;

În septembrie 2012 a fost inaugurat Atelierul de dezvoltare a deprinderilor de preprofesionalizare inaugurat în septembrie 2012 cu sprijinul Clubului Rotary Turda, Consiliul Judeţean Cluj şi Proiectul de parteneriat Leonardo da Vinci J.O.B.S. MDVI – nr, proiect LLP-LdV/PAR/2011/RO/012.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |