MISIUNEA LICEULUI SPECIAL PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE CLUJ-NAPOCA

Instituţia noastră va fi locul unde fiecare elev cu deficienţe de vedere sau deficienţe senzoriale multiple îşi va putea dezvolta potenţialul real, personalitatea, în funcţie de nivelul de dezvoltare, de nevoi şi cerinţe. Pe baza cunoştinţelor, competenţelor, abilităţilor, deprinderilor formate / dezvoltate în cadrul instituţiei elevul va avea şansa să participare la viaţa socială şi profesională.

În şcoala noastră elevul va beneficia de un învăţământ special cu cabinete de recuperare dotate, cu ateliere de dezvoltare a deprinderilor de viaţă cotidiană – pregătirea hranei, activităţi zilnice de menaj, atelier de dezvoltare a deprinderilor de pre-profesionalizare în care fiecare elev va avea oportunitatea de a-şi identifica şi pune în lucru creativitatea, aptitudinile necesare pentru găsirea unei meserii, tehnologie de acces pentru elevii nevăzători, promovând egalitatea şanselor.

Îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor educaţionale şi de recuperare pentru elevii cu deficienţe de vedere sau deficienţe senzoriale multiple prin aplicarea de metode noi, moderne, centrate pe elevi şi pe câştigarea independenţei;

Conţinuturile învăţării se concretizează prin activităţi curriculare şi extraşcolare / extracurriculare, în strânsă legătură cu viaţa socială şi economică prezentă, cu realităţile trăite şi cu interesele şi abilităţile, competenţele dorinţele fiecărui elev.

Formarea şi dezvoltarea tinerilor cu deficienţe de vedere sau deficienţe senzoriale multiple ca oameni responsabili, implicaţi, capabili să judece şi să ia decizii asupra destinului propriu, să fie independenţi şi autonomi în toate activităţile pe care le desfăşoară.

Plasarea accentului pe activităţi de dezvoltare a deprinderilor sociale, de comunicare şi dezvoltare de relaţii sociale prin intermediul cărora, după finalizarea şcoli, aceştia să se integreze cât mai bine la nivelul societăţii.

Dezvoltarea de programe de formare a deprinderilor de pre-profesionalizare şi de formare profesională pentru facilitarea accesului persoanelor cu deficienţe de vedere sau deficienţe senzoriale multiple pe piaţa muncii.

Facilitarea accesului personalului din instituţie la cursuri de formare şi perfecţionare prin grade didactice pentru creşterea calităţii serviciilor educaţionale şi de recuperare, îmbunătăţirea metodelor şi strategiilor didactice, specifice pentru elevii cu deficienţe de vedere sau deficienţe senzoriale multiple.

Director,
Dr. Roxana Elena CZIKER