Activități

CURRICULUM NAŢIONAL

Se studiază programa şcolii de masă (limbi străine: engleză şi franceză).

ELEVII URMEAZĂ URMĂTOARELE CICLURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 • Preşcolar
 • Primar – clasele I-IV
 • Secundar inferior:
  • Ciclul gimnazial – clasele V-VIII
  • Ciclul inferior al liceului – clasele IX-X
 • Secundar superior:
  • Ciclul superior al liceului - clasele XI-XII

PROGRAME / ACTIVITĂŢI SPECIFICE

 • Intervenţie timpurie
 • Deficienţe senzoriale multiple
 • Terapii specifice şi de compensare
 • Terapie educaţională complexă şi integrată