Comunicat de presă - PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Publicat de WebmasterLSDV în: 2024-06-17

LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENTI DE VEDERE, în calitate de Beneficiar, anunță demararea proiectului "DOTAREA CU LABORATOARE INTELIGENTE A LICEULUI SPECIAL PENTRU DEFICIENȚI DE VEDERE", cod proiect F-PNRR-SmartLabs-2023-1050, proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

Proiectul se desfășoară în perioada DECEMBRIE 2023 - IANUARIE 2025, valoarea totală a contractului de finanțare fiind de 295.133,91 lei, fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene - Următoarea Generație UE.

Obiectivul general al proiectului este Creșterea accesului la mijloace moderne de învățare pentru elevi și consolidarea competențelor digitale în utilizarea instrumentelor de tip „laborator inteligent” pentru cadrele didactice. Proiectul vizează de asemenea creșterea accesului la educație pentru grupurile vulnerabile și combaterea excluziunii sociale, absenteismului și abandonului școlar

Activitățile derulate în cadrul proiectului

  • Achiziționarea de echipamente tehnologice (inclusiv mobilier ergonomic adaptat și integrat specific) pentru dezvoltarea unui laborator inteligent digital, (smartlab) conform OME nr. 3497/2022
  • Achiziționarea de conținut educațional care va acoperi domenii din programa școlară și de software/licență cu specific educațional care să asigure distribuirea centralizată, în rețeaua locală, a materialelor didactice pe dispozitive
  • Conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ
  • Instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator inteligent digital integrat prin 2 sesiuni de instruire


Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați!

LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENTI DE VEDERE

Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Cal. Dorobanților, Nr. 31, Ap. 0

Telefon: 0743563269

e-mail: secretariat@ldv.ro

Website: https://www.ldv.ro/

1 fișiere anexate