Acreditare pentru Mobilităţi Erasmus+ în Domeniul ‘Educaţie Şcolară’

Publicat de WebmasterLSDV în: 2023-11-20

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale a acordat Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Acreditarea Erasmus pentru Mobilităţi Erasmus+ în domeniul ‘Educaţie Şcolară’, pentru perioada 2023-2027.

În această perioadă instituţia noastră va avea acces la o manieră simplificată de aplicare pentru finanţare în vederea desfăşurării de mobilităţi ale elevilor şi personalului didactic. Toate activităţile de mobilitate vor avea loc într-o ţară a Uniunii Europene, alta decât România, sau într-o ţară asociată Programului Erasmus+


Obiectivele pe care ni le-am propus:

1. Îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice de predare în mod accesibil unor grupuri de elevi cu cerinţe educaţionale variate

2. Dezvoltarea abilităţilor de viaţă cotidiană independentă la elevii cu dizabilităţi vizuale şi asociate

3. Creşterea incluziunii sociale la elevii cu dizabilităţi vizuale

4. Îmbunătăţirea competenţelor digitale la elevii cu dizabilităţi vizuale

5. Dezvoltarea competenţelor lingvistice la elevii cu dizabilităţi vizuale


Activităţile pe care le vom implementa:

Pentru anul şcolar 2023-2024 am primit finanţare pentru:

• 2 mobilităţi de grup pentru 10 elevi de gimnaziu şi liceu;

• 4 mobilităţi pentru cadre didactice – cursuri / activităţi de job shadowing.