Proiect Socrates - Grundtvig 2

Perioada: 2005-2006

Equal chances (Şanse egale)


TIPUL PROIECTULUI:

Proiect European tip Socrates - Grundtvig 2

Parteneriat de Învăţare pentru educaţia adulţilor. Nr. de proiect: 05-G2-5-CJ-DE.


DURATA PROIECTULUI:

1 august 2005 - 1 iulie 2006 - prima parte a proiectului;

1 august 2006 - 1 iulie 2007 - a doua parte a proiectului;


SCOPUL PROIECTULUI:

Crearea unei reţele pentru egalizarea şanselor în domeniul educaţiei în general, training vocaţional şi participarea activă la viaţa socială a nevăzătorilor şi slab văzătorilor.

Crearea şanselor egale în educaţie şi profesionalizare reprezintă un pas important pentru integrarea socială a nevăzătorilor şi slab văzătorilor.

Crearea acestui obiectiv conduce la formarea acestora ca cetăţeni activi ai Uniunii Europene, obiectiv major al acestui proiect.


OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Crearea de şanse egale în ceea ce priveşte suportul educaţional, social şi de integrare profesională a nevăzătorilor şi slab văzătorilor. Şanse egale ale nevăzătorilor în raport cu persoanele valide. Se va crea un mediu propice pentru integrarea în sistemul social european prin crearea reţelei de ajutor a persoanelor nevăzătoare, în special în domeniul educaţiei şi în organizarea activităţilor zilnice.

Construirea unei baze comune de cunoştinţe în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor cu nevăzătorii şi slab văzătorii. Conceptele integraţioniste vor fi cunoscute rapid şi mai eficient la nivel naţional, prin intermediul european (Însuşirea noţiunii de Cea mai „Bună practică”);

Realizarea unui website în scopul comunicării şi informării mai rapide. Realizarea unei pagini web unică pentru instituţiile pentru nevăzători şi slab văzători va contribui la creşterea schimbului de informaţii. Aceste informaţii pot fi apoi utilizate mult mai eficient în cooperarea dintre instituţii.


ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:

Schimb de experienţă în ceea ce priveşte formarea abilităţilor subiecţilor nevăzători şi slab văzători pentru utilizarea computerului, instrument necesar în actul de predare-învăţare la nevăzători şi deficienţi de vedere; formarea competenţelor generale de “media” pentru evitarea „Rupturii digitale” (trebuie evitată împărţirea persoanelor în două categorii de utilizatori şi neutilizatori ai noilor tehnologii media, evitând astfel pericolul marginalizării persoanelor cu dizabilităţi).


ARTA

Schimb de experienţe asupra abilităţilor pedagogice pentru nevăzători şi slab văzători. Promovarea creativităţii şi organizarea unui schimb intercultural între statele participante.

Materiale şi metode pedagogice şi educaţionale - schimb de metode şi experienţe didactice în educaţia persoanelor nevăzătoare şi slab văzătoare, schimburi cu personalul didactic şi elevi. Schimb de „Bune Practici” educaţionale.

Crearea unui web site ca forum de discuţie şi schimb de idei şi informaţie pentru elevii nevăzători şi slab văzători şi alte persoane care trebuie formate, precum şi pentru toţi cei implicaţi în educaţia acestora.


ŢĂRILE IMPLICATE ÎN PROIECT:

GERMANIA - Deutsche Blindenstudienanstalt - Marburg coordonator de proiect

Institutul german de studii pentru nevăzători

FRANŢA - L’Institut Montéclair, Angers - Institut social-medical implicat în educarea/reabilitarea tinerilor slab văzători de la gimnaziu şi până la universitate astfel încât aceştia să-şi câştige independenţa şi să se integreze în societate;

POLONIA - Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych I Slabowidzacych, Krakau - Institutul pentru nevăzători şi slab văzători, Kracovia. Educaţia specială a nevăzătorilor şi slab văzătorilor; este instituţie de stat, dar se află în parteneriat cu nevăzătorii şi slab văzătorii încadraţi în activitatea profesională

ROMÂNIA - Liceul pentru Deficienţi de Vedere, Cluj-Napoca