Proiect Leonardo da Vinci - The Globe

Perioada:

Cluj-Napoca, România


Prezentarea activiăţtilor

 • Dezvoltarea echipei de lucru implicate în proiect

 • Stabilirea sarcinilor de lucru pentru membrii echipei

 • Stabilirea grupului ţintă (de beneficiari) pentru proiect

 • Organizarea interviului de selecţie pentru cele trei domenii ale proiectului:catering, turism şi bussines hotelier

-s-au prezentat 21 de persoane cu deficienţe de vedere pentru interviu; după explicarea obiectivelor şi condiţiilor proiectului 4 persoane au renunţat
-în urma interviului au fost selectate 11 persoane cu deficiente de vedere cu vârsta cuprinsă între 19 si 29 ani

 • Stabilirea relaţiei de parteneriat cu Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM) reprezentată de domnul director Daniel Don

-persoanele cu deficienţă de vedere implicate în proiect au fost înregistrate oficial la AJOFM ca persoane cu dizabilităţi aflate în căutarea unui loc de muncă
-agentii de plasare au monitorizat cursurile propuse de AJOFM prin serviciul de consiliere şi formare profesională în vederea alegerii cursurilor compatibile cu obiectivele proiectului şi cu caracteristicile grupului ţintă din proiect

 • Persoanele cu deficienţă de vedere din grupul ţintă au beneficiat de training pre-vocaţional realizat în cadrul unor şedinţe de consiliere de grup privind planificarea carierei

-şedinţele de consiliere au fost desfăşurate de către managerul de proiect Roxana Cziker şi agenţii de plasare Liliana Bîrle şi Şchiopu Lucian
-şedinţele de consiliere au acoperit următoarele teme:

 • planificarea unei cariere cu prezentarea parcurgerii mai multor etape:

  • Autoevaluarea

  • Cercetarea

  • Momentul de pregatire

  • Planul de carieră

 • Plan Individualizat de Carieră (PIC)

-Claritatea
-Dezvoltare
-Centrat pe persoană
-Centrat pe competenţe

 • Paşaportul de carieră
 • Managementul carierei
 • Abordarea pieţei de muncă

-strategia căutarii unui loc de muncă

 • Modalităţi de alegere a cursului de calificare/specializare

 • Strategii pentru obţinerea succesului la interviu

-Comportamentul la interviu
-Preăatirea pentru interviu
-Întrebari şi răspunsuri utilizate la interviuri

 • Secţiunile importante ale unui CV
 • CV European
 • Scrisoare de intenţie

 • Stabilirea relaţiei de parteneriat cu Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor (CRFPA) pentru pregătirea vocaţională
 • Prezentarea obiectivelor proiectuluyi
 • Prezentarea rolului agenţilor de plasare
 • Înscrierea a două persoane cu deficienţe de vedere pentru parcurgerea cursului de Patiserie
 • Monitorizare şi suport în sprijinul integrării celor doi cursanţi cu deficienţe de vedere în cadrul grupului (relaţia cu profesorii şi colegii)

 • Stabilirea de protocoale de colaborare cu potenţiali angajatori din domeniul cateringului (Restaurantul Hubertus) şi turismului (Agenţia Natura Travel) în vederea desfăşurarii unor activităţi de practică de către persoanele cu deficienţe de vedere implicate în proiect

 • Pe baza acestui protocol unul dintre tinerii incluşi în proiect, fiind student la geografie, a beneficiat de o pregătire practică în luna decembrie 2006 în cadrul Agenţiei de turism “Natura Travel"

 • Traseul profesional •M. D.


M. D. are vârsta de 20 de ani şi este din Cluj-Napoca. El este deficient de vedere şi are gradul III de handicap.

A fost selectat în proiectului The Globe (proiect de tip Leonardo da Vinci pentru educaţia adulţilor) în ianuarie 2006, pe când era încă elev la Liceul pentru Deficienţi de Vedere din Cluj-Napoca.

În perioada ianuarie • iulie 2006, în paralel cu pregătirea pentru examenul de bacalaureat, a urmat cursuri de planificare a carierei, organizate în cadrul proiectului The Globe de către cadre didactice de la Liceul pentru Deficienţi de Vedere din Cluj-Napoca.

În perioada august - noiembrie 2006 M. a urmat un curs de patiserie organizat de CRFPA (Centrul Regional pentru Formarea Profesională a Adulţilor), curs ce a constat în pregătirea teoretică şi practică pentru munca într-o patiserie. Formatorii de la CRFPA au considerat că M. are abilităţi în acest domeniu şi este unul dintre cei mai buni cursanţi deşi era singurul băiat din grup.

În perioada noiembrie - decembrie a făcut practică la Patiseria Metaclass şi la Patiseria Flavis. Tot în noiembrie a dat şi examenul de absolvire a cursurilor de la CRFPA

În decembrie 2006 a fost angajat la Patiseria Moşilor unde lucrează şi în prezent ca ajutor de patiser iar angajatorul este foarte mulţumit de prestaţia sa.

 • Unul dintre tinerii cu deficienţe de vedere incluşi în proiect a urmat un Curs de 6 luni de Ghid şi agent de turism (decembrie 2006 - iunie 2007)

 • Cursul este organizat prin Camera de comerţ şi industrie Cluj în parteneriat cu Agenţia de turism “Eximtur