J.O.B.S MDVI ­ Training for professional working with individuals with multiple disabilities and visual impairment on finding jo

Perioada:

Scurtă descriere proiect :

Scopul general al proiectului este ca, prin colaborare transnațională, participanții să identifice probleme existente în ceea ce privește formarea de profesioniști, cu scopul dezvoltării de metodologii, care abordează învățarea pe toată durata vieții şi aspecte legate de muncă în cazul persoanelor cu dizabilități multiple și deficiențe vizuale. În timpul tranziţiei lor spre piața de muncă, aceste persoane întâmpină dificultăți în accesarea sistemului formal de formare profesională şi în accesarea pieței de muncă tradiționale, în statele membre.

Profesioniştii au nevoie de metodologii de pregătire şi un curriculum privind educația și reabilitarea grupului ţintă, astfel încât aceștia din urmă să își crească șansele de a fi angajați, prin formarea și dezvoltarea abilităţilor și deprinderilor de muncă.

Parteneriatul și grupurile sale de lucru au inclus o gamă largă de experți – educatori pentru adulți, formatori vocaționali, profesori din învățământul special, profesori universitari, cercetători, consultanţi privați, împreună cu organizaţii beneficiare – şi au avut în vedere problemele legate de susținerea profesioniştilor în scopul sprijinirii beneficiarilor proiectului, pentru a-și dezvolta spiritul cetățenesc, parcurgerea de etape în vederea angajării, formare continuă, dezvoltare personală şi socială.

S-a urmărit elaborarea de metodologii, materiale şi formarea personalului necesar pentru a sprijini reabilitarea persoanelor din grupul țintă. Pentru o persoană cu dizabilitate, şi mai ales pentru cele cu dizabilități multiple, accesul la piaţa forţei de muncă este o provocare majoră, deoarece aceasta implică depăşirea barierelor copleşitoare care apar în şcoală, atunci când merge la universitate, atunci când ia autobuzul local sau chiar când navighează pe internet.

Prin urmare, parteneriatul a punctat modalităţi pentru a depăşi aceste bariere şi pentru a ajuta punerea în aplicare a declarației ONU a Drepturilor pentru Persoanele cu Dizabilități, în toate ţările noastre membre.

1 fișiere anexate proiectului J.O.B.S MDVI ­ Training for professional working with individuals with multiple disabilities and visual impairment on finding jo