Erasmus + “Sport, Training

Perioada: 2015 – 2017

Scopul acestui proiect este creșterea gradului de incluziune socială a persoanelor cu deficiență vizuală prin îmbunătățirea calității vieții acestora.

Cu toate că au trecut 14 ani de la ratificarea Clasificării Internaționale a Funcției de către OMS performanțele persoanelor cu deficiență vizuală sunt catalogate în continuare în funcție de dizabilitatea lor. Preocupările legate de aspectele ce țin de mobilitatea și autonomia lor fizică domină evaluarea calității și aptitudinilor, a performanței pe care persoanele cu deficiență vizuală o realizează în domeniul educației, studiilor sau formării profesionale.

Strategia proiectului este de a îmbunătăți imaginea grupului țintă cu privire la autonomie și mobilitate, prin introducerea unui concept inovativ de formare pentru sport.

Scopul este de a motiva elevii cu deficiențe de vedere să fie activi fizic. Pe langă aspectul de ce ține de menținerea și îmbunătățirea stării de sănătate prin sport, prin practicarea sportului persoanele cu deficiență de vedere devin mai independente și își îmbunătățesc imaginea. Prin sporirea gradului de mobilitate se îmbunătațesc relațiile sociale, ceea ce conduce la sporirea gradului de incluziune socială pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

3 fișiere anexate proiectului Erasmus + “Sport, Training