Leonardo da Vinci Transfer de inovaţie cu titlul “STEP IVI”;

Perioada: 2012 – 2014

Scopul principal al proiectului a fost dezvoltarea unui curs blended- learning de formare profesională a profesorilor și specialiștilor care se ocupă de educaţia, recuperarea şi formarea / integrarea socio-profesională a persoanelor cu deficienţe de vedere.

Cursul a fostplanificatsăaibă o durată de 60 de ore și să introducă specialiştii în Clasificarea Internaţională a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii (CIF), cu aplicabilitate în domeniul deficienţelor de vedere.

Acest curs s-a bazat pe punerea în aplicare a celor mai bune rezultate ale partenerului olandez Royal Visio, care a folosit cu success CIF –ul în ultimii ani, pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Acest partener a reușit să pună în aplicare CIF în toate domeniile sitemului său de servicii din domeniul formării profesionale la nivel național. Visio a format la nivel național mai mult de 120 de traineri din grupul ținta , pentru a utiliza CIF în acord cu sistemul propriu de evaluare şi raportare. În acest curs, au fost incluse de asemenea rezultatele proiectului de parteneriat ICF pro VIP.

În acest proiect toți partenerii au adus informații specifice domeniului lor de activitate. În noul curs, au fost adoptate acele elemente care au fost conforme cu cerințele tuturor partenerilor. A fost realizată la final o examinare online. Cursul a fost găzduit pe o platformă LMS (Learning Management System). Participanții la acest curs pot primi un certificat al reţelei de specialiști ENVITER.

Cursul va fi oferit după perioada proiectului sub egida ENVITER, şi pentru instruirea personalului dar și a celor care nu fac parte din rețeaua ENVITER. Sesiunea
de curs (aprox. 1 săptamână) va fi de asemenea promovată în baza de date COMENIUSGRUNDTVIG, și poate fi efectuată de către toți partenerii de proiect prin rotație. Punerea în aplicare a CIF este susținută de toate națiunile EC în conformitate cu actul
dizabilităţii ONU.

Abordare holistică CIF sprijină evaluarea capacităților existente și potențiale ale persoanelor cu deficiențe. Aceasta va conduce la o îmbunătațire a formării profesionale prin luarea în considerare a tuturor aspectelor legate de o persoană. Se schimbă metodele de evaluare convenționale. Formatorii trebuie să adapteze clasificarea în activitatea lor de zi cu zi. Dezvoltarea unui curs de formare unic de către mai multe organizații de formare din UE și implicarea specialiştilor oftalmologi, favorizează o viitoare cooperare prin stabilirea unei întelegeri comune în utilizarea CIF și permite o actualizare continuă a acestui curs.

1 fișiere anexate proiectului Leonardo da Vinci Transfer de inovaţie cu titlul “STEP IVI”;