Acordarea de sprijin pentru integrarea copiilor cu dizabilităţi de 0-6 ani în structurile sistemului de educaţie obişnuit

Perioada: 2006-2008

TIPUL PROIECTULUI: Proiect European finanţat de Uniunea Europeană
DURATA PROIECTULUI: iulie 2006 - ianuarie 2008
SCOPUL PROIECTULUI: Pregătirea cadrelor didactice din domeniul şcolilor pentru copiii cu deficienţe de vedere, de auz, din cadrul creşelor şi grădiniţelor pentru copii obişnuiti pentru integrarea copiilor cu deficienţe de la 0 la 6 ani în cadrul structurilor obişnuite de educaţie şi îngrijire.
OBIECTIVELE PROIECTULUI: Vizitarea structurilor de îngrijire şi educare a copiilor cu vârste cuprinse între 0-3 ani şi a instituţiilor pentru copii cu deficienţe de vedere şi de auz;
Implicarea diferitelor categorii de specialişti în domeniul intervenţiei şi educaţiei timpurii;
Schimb de informaţii privind nevoile reale ale familiilor copiilor cu deficienţe de vedere şi de auz;
Înlăturarea oricăror bariere care se opun integrării copiilor cu dizabilităţi în structurile obişnuite de îngrijire şi educaţie;
Descrierea instrumentelor, metodelor şi tehnicilor necesare sprijinirii copiilor cu dizabilităţi în fiecare ţară;
Pregătirea şi descrierea situaţiei concrete referitoare la modalitatea de integrare a copiilor cu deficienţe de vedere şi de auz prin prezentarea concretă a situaţiei economice şi politice din fiecare ţară implicată;
Dezvoltarea unei modalităţi de implementare cu scopul îmbunătăţirii accesului copiilor cu deficienţe de auz şi vizuale în structurile obişnuite de îngrijire şi educaţie
ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI: Fiecare cadru de specialitate implicat în programul de training în domeniul intervenţiei timpurii a copiilor cu deficienţe de vedere şi de auz de la 0 la 6 ani îşi va dezvolta şi îmbogăţi cunoştinţele de limba engleză în mod individual pentru a fi capabil să parcurgă cele 7 zile de curs;
Utilizarea cursurilor de limba engleză în format electronic pentru exersarea limbii vorbite şi a conversaţiei;
Cadrele didactice din structurile obisnuite si din şcolile speciale implicate în proiect vor primi o listă bibliografică cu materiale specifice din domeniul intervenţiei timpurii la copiii cu deficienţe vizuale şi de auz, precum si despre caracteristicile deficienţelor de vedere şi de auz; studiul se va desfăşura individual la bibliotecă sau prin consultarea documentelor electronice de pe internet; rezultatul final al studiului va fi întocmirea unui referat despre intervenţia timpurie la deficienţii de vedere sau de auz;
Pregătirea culturala a participanţilor la proiectul Leonardo Mobility se va face prin email prin schimbul de informaţii referitoare la structurile existente în fiecare ţară, structuri legate de modalitatea de integrare a copiilor cu deficienţe de vedere şi de auz de la 0 la 6 ani;
ŢĂRILE IMPLICATE ÎN PROIECT: Instituţii care trimit beneficiari:
- Liceul pentru Deficienţi de Vedere, Cluj-Napoca, România
- Şcoala Specială pentru Deficienţi de Auz nr. 1, Cluj-Napoca, România
- Creşa nr. 8 Meziad, Cluj-Napoca, România
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 56, Cluj-Napoca, România
Institutii care primesc beneficiari:
- Mutualite Francais Anjou-Mayenne, Angers, Franta
- Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych I Slabowidzacych, Krakau - Institutul pentru nevăzători şi slab văzători, Kracovia, Polonia
Instituţii partenere:
- Asociaţia Nevăzătorilor - Filiala Cluj (Association for the Blind - Cluj Subsidiary)
- Asociaţia Părinţilor pentru Sprijinul Copiilor cu Dizabilităţi Multiple “Părinţi pentru copii” (Parents Association for Supporting Children with Multiple Disabilities “Parents for children”)
- Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Deficienţe de Auz “Voci neauzite” (Parents Association with Deaf Children “Unheard voice”)