Art for All (Arta pentru toţi)

Perioada: 2006-2007

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect European finanţat de Uniunea Europeană


DURATA PROIECTULUI:

mai 2006 - iulie 2007


SCOPUL PROIECTULUI:

Proiectul ART FOR ALL are ca scop accesibilizarea culturii Europene pentru nevăzători şi slab văzători.

Parteneriatul proiectului are ca scop realizarea legăturilor între instituţii, şcoli pentru persoane cu deficienţe de vedere, şi muzee din diferite ţări partenere la proiect: Germania, Italia, Austria, Grecia, România, Franţa şi Estonia prin sprijinul experţilor internaţionali care vor stabili noi concepte care să contribuie la aducerea artei în instituţiile pentru deficienţi de vedere, crearea de reţele şi dezvoltarea de ghiduri în domeniul artei pentru nevăzători. Noutatea proiectului constă în realizarea unui dialog European la nivelul societăţii civile pentru crearea de şanse egale pentru toţi şi îmbunătăţirea solidarităţii între cetăţenii avantajaţi şi dezavantajaţi ai Europei.


OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Organizarea unui seminar pe tema „Arta pentru nevăzători şi slab văzători” la Viena, Austria;

Realizarea unei pagini web fără bariere pentru persoanele cu deficienţe de vedere;

Realizarea unui ghid de 100 pagini în domeniul artei la nevăzători;

Organizarea unei expoziţii cu exponate pentru nevăzători şi slab văzători la Marburg, Germania;


ŢĂRILE IMPLICATE ÎN PROIECT:

GERMANIA - Deutsche Blindenstudienanstalt - Marburg coordonator de proiect - Institutul german de studii pentru nevăzători

ITALIA - Istituto dei Ciechi di Milano, Milano

AUSTRIA - Bundes-Blindenerziehungsinstitut Wien, Viena

GRECIA - Tactile Museum of the Lighthouse for the Blind of Greece

ESTONIA - ENIF-Estonian Foundation for the visually impaired

FRANŢA - L’Institut Montéclair, Angers - Institut social-medical implicat în educarea/reabilitarea tinerilor slab văzători de la gimnaziu şi până la universitate astfel încât aceştia să-şi câştige independenţa şi să se integreze în societate;

ROMÂNIA - Liceul pentru Deficienţi de Vedere, Cluj-Napoca