Parteneriate, colaborări, relaţii comunitare

Perioada:

 • INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
 • CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ
 • CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA
 • UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" CLUJ-NAPOCA - Departamentul de Psihopedagogie Specială
  - Practica studenţilor;
  - Formări ale personalului didactic;
 • ORGANIZAŢIA VISIO-OLANDA (1993-2004)
  - Cursuri de perfecţionare pentru cadre didactice şi nedidactice: "Deprinderi şi Îndemânare", "Stimulare si Training Vizual şi Tactil", "Utilizarea calculatorului", "Dactilografie-metodă Braille", "Activităţi de organizare şi petrecere a timpului liber"
  - Program training pentru studenţi în colaborare cu UBB şi cadre didactice de la Liceul pentru Deficienţi de Vedere
  - Dotare cabinet de informatică
 • ORGANIZAŢIA THEOFAAN / SENSIS-OLANDA - Theofaan - 1997-2000, Sensis - 2002 - în prezent;
  Colaborare cu:
  - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului - MECT;
  - Universitatea "Babes-Bolyai" (UBB) - Departamentul de Psihopedagogie Specială;
  - ISJ Cluj - Prof. Steliana Eliade;
  - Trei unităţi de învăţământ special din Arad, Oradea, Timişoara
  - Policlinica Oftalmologică de Copii;
  - Asociaţia Nevăzătorilor Cluj;
 • ORGANIZAŢIA SENSE INTERNATIONAL - MAREA BRITANIE (1999 şi în prezent) - Proiect privind intervenţia la copiii cu multiple deficienţe
  Finanţare:
  - plata salarii a două cadre didactice
  - dotare sală pentru grupa de surdocecitate
  - organizare networkuri, participare la simpozioane
  - cursuri de perfecţionare în colaborare cu MECT şi UBB
 • FUNDAŢIA ROMÂNĂ PENTRU COPII, COMUNITATE, FAMILIE (1993 şi în prezent)
  FinanŢare:
  - cercuri ştiinţifice;
  - cluburi de informatică, arte;
  - club de teatru, creaţie şi receptare literară;
  - excursii;
  - competiţii sportive;
  - amenajări;
  - dotare cu material didactic;
 • CENTRUL LAMONT CLUJ ŞI REVISTA "MY WEEKLY"- SCOŢIA (1991 şi în prezent)
  - Renovare: Sală de sport, Spălătorie, Grădiniţă, Spaţiul destinat băii cu 11 duşuri;
  - Încălzire centrală: sală de sport, bibliotecă, spaţiul destinat băii cu 11 duşuri;
  - Mini-centrală telefonică;
  - Cadouri de Crăciun;
 • CLUBUL ROTARY DUISBURG RHEIN-RUHR
 • CLUBUL ROTARY SAMVS CLUJ-NAPOCA (2002 până în prezent)
  - Încălzire centrală;
  - Maşini de spălat;
  - Renovare: Cabinete medicale - pediatrie şi oftalmologie - conform standardelor pentru obţinerea autorizaţiei sanitare;
  - Material didactic: Picht-uri, bastoane;
  - Tabără pentru instruirea pe computer pentru elevi - ICC (International Computer Camp), Budapesta, Ungaria; alături de România au participat 10 ţări europene;
 • CLUBUL ROTARY EMMENTAL ELVEŢIA (2002 şi în prezent)
  - Robot industrial pentru bucătărie;
  - Echipamente: bucătărie, spălătorie, dormitoare;
 • LIONS CLUB GENESIS
  - Dotare săli de clase cu parchet;
  - Participare la "Toamna muzicală Clujeană";
  - Sponsorizare deplasare / cazare elevi - Proiect European FIA - Foreign Inspiration of Art - Marburg, Germania;
 • FUNDAŢIA TERA SOCIAL
  - Sponsorizare participare conferinţă internaţională Kuala Lumpur, Malaysia;
  - Casetofoane;
  - Obiecte tehnico-sanitare;
 • FUNDAŢIA LIGHT INTO EUROPE CHARITY
  - Formări cadre didactice;
  - Premii pentru cei mai buni elevi şi profesori;
  - Dotare cabinet pentru deprinderi de viaţă cotidiană;
 • FUNDAŢIA CREŞTINĂ DE AJUTORARE (1998 şi în prezent)
  - Medicamente, rame ochelari;
  - Îmbrăcăminte pentru copii;
  - Mobilier (53 mese şi scaune pentru clase);
  - Alimente;
 • ŞCOALA SF. CATHARINA "CAZIS" - ELVEŢIA (2003 până în prezent)
  - Copiator;
  - Bani pentru medicamente;
  - Radio-casetofoane;
 • CRUCEA ROŞIE GERMANĂ
  - Sponsorizare alimente;
  - "ACŢIUNEA COMUNITARĂ" - Program guvernamental
 • ASOCIAŢIA CARITAS DIECEZAN GRECO-CATOLIC CLUJ:
  - Materiale didactice;
  - Cursuri formare (Training pentru profesori-educatori grădiniţă şi pentru elaborarea cererii de finanţare pentru realizarea de proiecte);
 • DOMNUL LOUIS FUSSELL - ANGLIA
  - Excursii
 • ASOCIAŢIA "PRO LUMINA"
  - Sponsorizare tabere şcolare;
 • EDITURA "ROPRINT"
  - Editarea revistei "ADOLESCENT-MAGAZIN";
 • IL CAFÉ - Dir. Radu Pâslaru - viceconsul onorific al Italiei;
 • LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA"
 • COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI "TRANSILVANIA
 • PARTENERIAT CU ŞCOALA CU CLASELE I-IV Căpuşu Mic - semestrul II AN ŞCOLAR 2006-2007
 • PARTENERIAT CU COLEGIUL PEDAGOGIC "GHEORGHE LAZĂR"
 • PARTENERIAT CU LICEUL "EMIL RACOVIŢĂ"
 • PROTOCOL DE COLABORARE CU ŞCOALA POPULARĂ DE ARTĂ
 • PARTENERIATE CU ŞCOLILE PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE DIN ROMÂNIA;
 • PARTENERIAT CU ŞCOALA PENTRU NEVĂZĂTORI DIN BUDAPESTA, UNGARIA;
 • PARTENERIAT CU TEATRUL DE PĂPUŞI "PUCK", CLUJ-NAPOCA;
 • PARTENERIAT FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE;
 • PARTENERIAT RESTAURANTUL HUBERTUS;
 • PARTENERIAT AGENŢIA DE TURISM "NATURA TRAVEL"
 • COMPOZITORUL LUIS FUSSELL - ANGLIA;
 • ASOCIAŢIA NEVĂZĂTORILOR ROMÂNIA / CLUJ
 • ASOCIAŢIA "ARC EN CIEL" - FRANŢA
 • FUNDAŢIA "CARTEA CĂLĂTOARE"
 • ORGANIZAŢIA "PONTES"
 • BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "OCTAVIAN GOGA" - (2002 şi în prezent)
 • LIBRĂRIA "UNIVERS"
 • ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ
 • A.S.C.O.R.
 • S.C.MAESTRO