Festivalul Cultural Miraje – Arta nu are limite!. Ediţia a X-a, 16-18 mai 2017

Publicat de WebmasterLSDV în: 2017-03-27

Festivalul Cultural Miraje – Arta nu are limite!

Ediţia a X-a,

16-18 mai 2017

Miraje 2017 (invitație)

Regulament de desfăşurare a spectacolului- concurs/a concursului interactiv pentru spectatori/atelierelor din cadrul festivalului


Festivalul Cultural Miraje, ediţia a X-a, inclus în Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene cu Nr. 26404/16.02.2017 la poziția 889 - se va desfăşura în perioada 16-18 mai 2017. “Miraje” există pentru că deficienţele nu reprezintă un obstacol în calea talentelor, scopul acestui festival fiind promovarea talentelor elevilor cu deficienţe senzoriale pentru integrarea socială şi diminuarea preconcepţiei legate de persoanele cu dizabilităţi.

Pentru a putea participa la Festivalul Cultural Miraje, instituțíile de învățământ trebuie:

 1. Să citească regulamentul de participare

 2. Să completeze formularul de înscriere

 3. Să trimită un filmuleț video care să surprindă grupul de elevi la o repetiție a momentului artistic cu care vor participa la concurs sau într-un alt spectacol unde au prezentat acel moment. Linkul de la video trebuie adăugat în formularul de înscriere.

 4. Să trimită formularul de înscriere în variantă electronică prin e-mail, la adresa: contact@miraje.ro până în data de 15 aprilie 2017. Rezultatele selecției vor fi transmise până în data de 23 aprilie 2017.


Activităţile şi criteriile generale de desfăşurare sunt menţionate mai jos.

Ediţia a X-a a festivalului cuprinde următoarele activităţi:

 • Promovarea Festivalului Cultural Miraje – detalii în formularul de aplicație.

 • Avanpremieră Festival Cultural Miraje: - Cină pe întuneric – 16 mai 2017 - organizată în parteneriat cu Asociația PONTES, la Cluj Arena. Participanții vor fi invitați speciali din comunitatea locală.

 • Atelierele „Miraje” – teatru, muzică, mișcare/dans, storytelling, modelaj

Perioada: 18 mai 2017 – Parcul Central și Casino- Centru de Cultură Urbană

Participanţii pot fi elevi din şcolile speciale şi de masă partenere participante la festival, şi din alte şcoli clujene, cadre didactice, voluntari, comunitatea locală, etc. Aceștia vor completa o fişă de înscriere în care vor specifica atelierul la care doresc să participe. Elevii vor participa la atelier însoţiţi de un cadru didactic. Fişa de înscriere va fi afişată pe pagina on-line a festivalului şi pe site-ul liceului la secţiunea Festival Cultural Miraje.

Durata: Fiecare atelier va dura două ore.

Detalii: Atelierele vor fi coordonate de specialişti în domeniul teatrului, dansului și muzicii şi vor consta în următoarele: introducere în lumea teatrului, a muzicii şi a dansului; implicarea elevilor în jocuri de improvizaţie teatrală, muzicală, de coordonare şi mişcare în ritmul muzicii, jocuri de mișcare, mers în tandem cu bicicleta, storytelling, etc.

Scopul acestor ateliere este dezvoltarea coeziunii de grup şi dezvoltarea relaţiilor interpersonale. Rezultatul final al atelierelor este realizarea unei secvenţe de teatru, improvizaţie muzicală, dans, poveste.


 • Expoziția de lucrări și obiecte de artă

Perioada de desfăşurare: 18 mai 2017 - Casino – Centru de Cultură Urbană.

Expozanți: elevii Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca


 • Spectacol-concurs de teatru, muzică şi dans.


Perioada de desfăşurare: 17-18 mai 2017 - la Casa de Cultură a Studenţilor Cluj-Napoca, într-un interval orar anunțat în prealabil.

Participanţi: elevi cu deficienţe senzoriale din şcolile speciale şi elevi fără dizabilităţi din şcolile de masă, partenere de-a lungul celor nouă ediţii, înscrişi la festival; alţi elevi din şcolile de masă clujene, în limita timpului disponibil alocat pentru spectacol; cadre didactice, voluntari, comunitatea locală.

Detalii: Fişele de înscriere a elevilor la spectacolul-concurs vor fi completate şi transmise de către cadrele didactice responsabile, până în 20 aprilie 2017. În fişe se va menţiona secţiunea la care aceştia vor participa - teatru, interpretare vocală, instrumentală, cor, dans popular, dans modern, dans de societate, street dance – titlul momentului artistic, numele şi prenumele participantului, numele şi prenumele coordonatorului şi durata momentului artistic.

Numărul maxim de participanţi per instituţie/club/organizaţie este de 12 elevi şi 2 cadre didactice însoţitoare.

Durata maximă a programului artistic per echipă/moment artistic este de: 10 minute la secțiunea dans, 20 minute la secțiunea teatru, 10 minute la secțiunea muzică.

Participanţii pot prezenta spectacole la toate secţiunile, cu condiţia ca timpul de prezentare a tuturor momentelor artistice să nu depăşească 30 de minute.

Premii: Juriul va stabili premiile I, II şi III și premii speciale în funcţie de criteriile fiecărei secţiuni din concurs. Toți participanții în concurs vor fi premiați. Trofeul festivalului va fi câştigat de un participant sau echipă pentru fiecare secţiune în parte: teatru, dans şi muzică. Cadrele didactice însoţitoare şi care au coordonat programele artistice vor primi diplome/adeverințe de participare sau coordonare.

Juriul festivalului, pentru toate secţiunile: va fi format din 5 membri, câte un specialist pe fiecare secţiune, un părinte (cu condiția ca acesta să nu aibă copilul înscris în concurs) și un voluntar.

Mai multe detalii legate de criteriile de jurizare pentru fiecare secţiune în parte vor fi publicate pe paginile on-line www.facebook.com/FestivalulMiraje, www.miraje.ro, şi pe www.ldv.ro în luna aprilie 2017.


OBSERVAŢIE: TOŢI PARTICIPANŢII LA SPECTACOLUL-CONCURS AU RESPONSABILITATEA DE A RĂMÂNE ÎN SALĂ PE TOATĂ DURATA EVENIMENTULUI!


 • Gala de premiere va avea loc în data de: 18 mai 2017.

 • Concursul interactiv pentru spectatori

Data/perioada de desfăşurare: 17-18 mai 2017.

Locul desfăşurării: Casa de Cultură a Studenţilor Cluj-Napoca

Participanţi (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii etc.): spectatorii la festival;

Descrierea pe scurt a activității. Concursul se va desfășura în timpul spectacolului-concurs și va cuprinde întrebări legate de edițiile anterioare ale festivalului precum și din momentele artistice prezentate pe scenă. Răspunsurile corecte vor fi recompensate cu premii (invitații la teatru, la cina de socializare, vouchere, etc).


 • Cina festivă sau seara de socializare

 • Biblioteca vie

Data/perioada de desfăşurare: 17 mai 2017 și 18 mai 2017.

Locul desfăşurării: Liceul Special pentru Deficienți de Veddere Cluj-Napoca (17 mai) și Cazino –Centru de Cultură Urbană (18 mai).

Participanţi (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii etc.): studenţi, foşti elevi ai Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere, alte persoane din comunitate

Descrierea pe scurt a activității: Biblioteca vie funcționează ca o bibliotecă obișnuită în care cititorii vin și împrumută „cărți” pentru o perioadă limitată de timp. Aceasta cuprinde povești de viață ale persoanelor cu dizabilități încercând să sublinieze ideea Festivalului “Dizabilitatea nu este o barieră în calea succesului”. Cărțile din biblioteca vie sunt oameni reprezentând grupuri care se confruntă sau se pot confrunta cu prejudecăți sau stereotipuri (de gen, vârsta, etnie, rasă, religie etc.). Biblioteca Vie iși propune să promoveze respectul pentru drepturile omului și demnitatea umană, să atragă atenția asupra diversității în toate formele ei, să stimuleze dialogul între oameni. ‘

 • Labirintul senzorial

Data/perioada de desfăşurare: 18 mai 2017.

Locul desfăşurării: Parcul Central

Participanţi (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii etc.): comunitatea locală, elevi, cadre didactice, părinți, studenți, participanții la festival.

Descrierea pe scurt a activității: Parcurgerea fizică (legat la ochi) a unui labirint în care participanţii vor experimenta senzaţii deosebite apelând la celelalte simţuri, conștientizând unele provocări cu care se confruntă zi de zi persoanele cu deficiențe de vedere.


Mai multe detalii despre activităţi şi concursuri vor fi publicate pe paginile on-line ale festivalului şi partenerilor www.facebook.com/FestivalulMiraje, www.miraje.ro, şi pe www.ldv.ro, www.anotherway.ro, începând din martie 2017.

Adresa de e-mail a festivalului este contact@miraje.ro.


Miraje 2017 (afiș)

5 fișiere anexate