Festivalul Cultural Miraje (invitație, înscriere)

Publicat de WebmasterLSDV în: 2016-02-14

Scopul festivalului este susținerea talentelor elevilor cu deficiențe senzoriale pentru integrarea socială și diminuarea preconcepției legate de persoanele cu dizabilități.

Festivalul Cultural Miraje are un istoric de 8 ani și promovează activitățile, abilitățile, aptitudinile și creativitatea elevilor cu diferite tipuri de dizabilități, dar și a elevilor fără dizabilități din școlile de masă sau din școlile incluzive. Acest lucru s-a realizat cu succes în fiecare an, datorită activităților comune alături de elevii din școli și licee de masă din Cluj-Napoca și din alte orașe ale României.

Ediția a IX-a oferă elevilor cu deficiențe senzoriale și din școlile de masă, activități diverse și posibilitatea de a participa la concursuri artistice și de creație cu premii, stimulând astfel motivația de implicare activă a tinerilor și facilitând egalitatea de șanse.