Anunt cursuri cu frecvență redusă

Publicat de WebmasterLSDV în: 2015-02-18

Liceul pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca, Strada Calea Dorobanților nr 31, anunță înființarea, în anul școlar 2015-2016, a clasei a XI-a liceu, cursuri cu frecvență redusă destinată persoanelor cu deficiențe vizuale.
Se pot înscrie la această formă de învățământ, doar deficienții vizuali absolvenți ai școlii profesionale speciale pentru deficienți de vedere și/sau absolvenți a 10 clase care au parcurs curriculum național.
Acte necesare înscrierii sunt:
- certificat/diplomă de absolvire a școlii profesionale speciale:
- foaie matricolă de la școala absolvită;
- certificat de încadrare intr-un grad de handicap vizual;
- copie certificat de naștere;
- copie buletin de identitate;
- copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
- cerere de înscriere

- dosar plic.
ÃŽnscrierile se fac la sediul liceului (Calea Dorobanților nr. 31) până in data de 15 iulie 2015.
Examenele de admitere constă in teste la disciplinele de clasa a IX-a și a X-a prevăzute de programa profilului liceului, care lipsesc de pe foaia matricolă a candidatului. Examenele vor avea loc marți, 8 septembrie 2015, orele 9 la sediul liceului.

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul școlii; telefon 0264431346, 0752204004 de luni până joi între orele 9 - 13 si la tel. 0752204002, 0762223414 și 0744203575. Persoană de contact: dir. adj. prof. Silviu Vanda.


prof. Silviu Valeriu Vanda