Rezultate FINALE + proba scrisă concurs post îngrijitor

Publicat de WebmasterLSDV în: 2015-01-29

ORGANIZAREA ÅžI DESFÄ‚ÅžURAREA EXAMENULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE ÃŽNGRIJITOR
CENTRUL DE CONCURS - LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENÅ¢I DE VEDERE CLUJ-NAPOCA


Nr.

crt.

Numele candidatului

Prenumele

candidatului

Postul

Punctaj examen scris

Punctaj interviu

Media

Admis / respins

1.

Cosma U.

Ana

îngrijitor

6.00

8.56

7.28

Admis

2.

Așchilean V.

Adriana-Angela

îngrijitor

5.00

9.00

7.00

Respins

3.

Bec T.

Veturia

îngrijitor

5.00

7.40

6.20

Respins

Notă: Contestațiile se depun Ia secretariatul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca. în data de 3 februarie
2015. între orele orele 10,00-12.00.

Vedeți variana oficială PDFREZULTATELE LA PROBA SCRISÄ‚ (29.01.2015)

Nr.

crt.

Numele

candidatului

Prenumele

candidatului

I USIUI

Punctaj examen
scris

rvuuiid / i tdjJiiid

1.

Cosma U.

Ana

îngrijitor

60 puncte

Admis

2.

Așchilean V.

Adriana-Angela

îngrijitor

50 puncte

Admis

3.

Bec T.

Veturia

—A---------------------

îngrijitor

50 puncte

Admis

Notă: Contestațiile se depun la secretariatul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere- Cluj în data de 30
IANUARIE 2015. până la ora 10.00.

DATA: 29.01.2015

PREÅžEDINTE, SECRETAR COMISIE,

SILVIU VALERIU VANDA ALINA DOBONDI

! ' * v < - •;