LSDV - examen pentru Åžcola Postliceala de Tehnician Maseur Nivelul III Avansat

Publicat de WebmasterLSDV în: 2014-05-11

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca organizează examen pentru ocuparea locurilor în cadrul Åžcolii Postliceale de Tehnician Maseur Nivelul III Avansat pentru anul școlar 2014 2015, conform Hotărârii Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în ÃŽnvățământul Preuniversitar nr. 1 / 30. Ianuarie. 2014.


Absolvenții de liceu din România, cu deficiențe de vedere, se pot înscrie, începând cu anul școlar 2014 2015 la cursurile Åžcolii Postliceale din cadrul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca în vederea obținerii Certificatului de Competențe Profesionale pentru:


TEHNICIAN MASEUR: BUGET 12 LOCURI.


Profilul / domeniu: Estetica și igiena corpului omenesc

Calificarea profesionala: Tehnician maseur

Nivelul de învățământ / nivel de calificare: 3 avansat

Forma de învățământ: zi

Durata studiilor: 2 ani


Pentru participarea la examen, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și condiții specifice.


 1. Condiții generale de înscriere la Åžcoala Postliceală de Tehnician Maseur

 1. Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și cu domiciliul în România;

 2. Cunoștințe de limba română, scris și vorbit;

 3. Are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată în baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate, din punct de vedere fizic și psihic;

 4. ÃŽndeplinește condițiile de studii;

 5. Nu a fost condamnat sau condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori a autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție.


 1. Condiții specifice pentru înscrierea la Åžcoala Postliceală de Tehnician Maseur:

  • Absolvenți de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat;

  • Abilități de comunicare;

  • Abilități pentru munca în echipă;

  • Certificat de handicap vizual;


Examenul va consta în:

1. Proba scrisă: test grilă

a. Data și ora desfășurării: 3 septembrie 2014, ora 09.00

b. Locul desfășurării: Sediul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere, Cluj-Napoca, situat pe Calea Dorobanților nr 31.


2. Interviu

a. Data și ora desfășurării: 5 septembrie 2014, ora 09.00

b. Locul desfășurării; Sediul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere, Cluj-Napoca, situat pe Calea Dorobanților nr. 31, et II, Cabinet metodic.


3. Tematica și bibliografia pentru examenul la Åžcoala Postliceală de Tehnician Maseur


DESCĂRCAȚI FIȘIERE ATAȘATE: