RAPORT PRIVIND STAREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI IN SEMESTRUL I ANUL ŞCOLAR 2013 - 2014

Publicat de WebmasterLSDV în: 2014-03-18

Capitolul I

Contextul social, economic și legislativ

Semestrul I al anului școlar 2013-2014 a demarat, în LSDV Cluj sub semnele crizei economice, naționale și europene, al eforturilor poporului român, al clasei politice, de a depăși această criză social economică și morală, prin modernizarea instituțiilor statului democrat liberal, al continuării procesului reformator prin adoptarea unei noi constituții, în spirit european, al realizării descentralizării, a unei noi organizări administrative, menite de a facilita dezvoltarea teritorială, și prin absobția eficientă, a fondurilor europene.

ÃŽmplinirea acestor deziderate este posibilă datorită stabilității politice, a majorității parlamentare și guvernamentale.

Pregătirile pentru deschiderea anului școlar 2013-2014 s-au încheiat la timp, utilizându-se la maximum, riguros și judicios fondurile alocate de Consiliul Județean.

Activitatea didactică și nedidactică din instituția noastră, s-a desfășurat, și în semestrul I al anului școlar 2013-2014 în concordanță cu Legea Educației Naționale nr.1/2011, al Ordinelor MEN, al Regulamentului învățământului preuniversitar, al Regulamentului învățământului special, a recomandărilor C.J., ISJ Cluj, instituții cărora le suntem subordonați, material și didactic, al obiectivelor planului managerial, obiective ce vizează:

 • reducerea absenteismului școlar;

 • evaluarea cu scop de orientare și optimizare a învățării;

 • îmbunătățirea competențelor de lectură;

 • eficientizarea condițiilor pentru asigurarea calității educației,

 • dezvoltarea unei culturi educaționale, care să asigure garantarea șanselor elevilor

deficienți vizual;

 • optimizarea procesului de identificare al preșcolarilor și școlarilor pentru

integrarea lor în programul „Intevenție timpurie”, grădiniță și școală;

 • promovarea și aplicarea programelor de tip personalizat;

 • asigurarea unui climat optim necesar desfășurării procesului de învățământ, care să

motiveze formarea continuă;

 • educația permanentă;

 • promovarea și dezvoltarea activităților extrașcolare și extracurriculare;

 • atragerea de fonduri extrabugetare;

 • reducerea abandonului școlar;

Descărcați raportul complet de aici