Proiect European - Art for All

Publicat de WebmasterLSDV în: 2008-02-19

Art for All (Arta pentru toți)

TIPUL PROIECTULUI:
Proiect European finanțat de Uniunea Europeană

DURATA PROIECTULUI:
mai 2006 - iulie 2007

SCOPUL PROIECTULUI:
Proiectul ART FOR ALL are ca scop accesibilizarea culturii Europene pentru nevăzători și slab văzători.
Parteneriatul proiectului are ca scop realizarea legăturilor între instituții, școli pentru persoane cu deficiențe de vedere, și muzee din diferite țări partenere la proiect: Germania, Italia, Austria, Grecia, România, Franța și Estonia prin sprijinul experților internaționali care vor stabili noi concepte care să contribuie la aducerea artei în instituțiile pentru deficienți de vedere, crearea de rețele și dezvoltarea de ghiduri în domeniul artei pentru nevăzători. Noutatea proiectului constă în realizarea unui dialog European la nivelul societății civile pentru crearea de șanse egale pentru toți și îmbunătățirea solidarității între cetățenii avantajați și dezavantajați ai Europei.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
Organizarea unui seminar pe tema „Arta pentru nevăzători și slab văzători” la Viena, Austria;
Realizarea unei pagini web fără bariere pentru persoanele cu deficiențe de vedere;
Realizarea unui ghid de 100 pagini în domeniul artei la nevăzători;
Organizarea unei expoziții cu exponate pentru nevăzători și slab văzători la Marburg, Germania;

ŢĂRILE IMPLICATE ÎN PROIECT:
GERMANIA - Deutsche Blindenstudienanstalt - Marburg coordonator de proiect - Institutul german de studii pentru nevăzători
ITALIA - Istituto dei Ciechi di Milano, Milano
AUSTRIA - Bundes-Blindenerziehungsinstitut Wien, Viena
GRECIA - Tactile Museum of the Lighthouse for the Blind of Greece
ESTONIA - ENIF-Estonian Foundation for the visually impaired
FRANÅ¢A - L’Institut Montéclair, Angers - Institut social-medical implicat în educarea/reabilitarea tinerilor slab văzători de la gimnaziu și până la universitate astfel încât aceștia să-și câștige independența și să se integreze în societate;
ROMÂNIA - Liceul pentru Deficienți de Vedere, Cluj-Napoca

Vedeți imagini de la Proiectele Europene în Albumul Foto