Anunț posturi vacante

Publicat de WebmasterLSDV în: 2012-09-21

ÃŽn conformitate cu O.M.E.C.T.S nr. 5624 / 31. 08. 2012, Centrul de concurs constituit la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca organizează concurs pentru următoarele posturi vacante / rezervate:

Nr. crt.

Instituția

Post / Catedră

Nr. ore

Statutul postului

Nivel

Viabilitate post

1.

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca

Educație fizică și sport

6

Vacant

Primar special

1 an

2.

Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz

Educație fizică și sport

4

Vacant

Primar special

1 an

3.

Liceul Tehnologic SAMUS

Educație fizică și sport

8,44

Vacant

Liceal special

1 an

Notă: Cele 18,44 ore de educație fizică și sport de la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca, Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz și Liceul Tehnologic SAMUS reprezintă o catedră.

4.

Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz

Kinetoterapie

16

Rezervat Concediu îngrijire copil

Gimnazial special

1 an

5.

Åžcoala Gimnazială Specială Huedin

Kinetoterapie

13

Vacant

Gimnazial special

1 an

6.

Grădinița Specială Cluj-Napoca

Educatoare / educator

25

Vacant

Preșcolar special

05. 06. 2013.

7.

Grădinița Specială Cluj-Napoca

Educatoare / educator

25

Vacant

Preșcolar special

1 an

Etapele de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante din Centrul de concurs Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca

 1. Depunerea dosarelor candidaților se va realiza la secretariatul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca situat pe Calea Dorobanților nr. 31, telefon 0264 431346, în zilele de 21 și 24 septembrie 2012 între orele 09:00 14:00.
 2. Afișarea listei cu candidații eligibili pentru participarea la proba practică și scrisă, după analiza dosarelor depuse se va face în data de 24 septembrie 2012 orele 15:00 la sediul centrului de concurs Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca.
 3. Probele practice /inspecțiile speciale se vor desfășura după cum urmează:
  1. Inspecțiile la clasă pentru candidații pe postul de kinetoterapie se vor desfășura în data de 25 septembrie 2012 începând cu ora 09:00 după o programare în ordine alfabetică la Liceului Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz.
  2. Inspecțiile la clasă pentru candidații pe postul de educație fizică se vor desfășura în data de 25 septembrie 2012, începând cu ora 09:00 după o programare în ordine alfabetică la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere.
  3. Inspecțiile la clasă pentru candidații pe postul de educatoare educator se vor desfășura în data de 25 septembrie 2012 începând cu ora 09:00 după o programare în ordine alfabetică la Grădinița Specială Cluj-Napoca.
 4. Proba scrisă la toate disciplinele de concurs aferente posturilor vacante / rezervate, în conformitate cu Centralizatorul ,va avea loc în data de 27 septembrie 2012 între orele 10:00 14:00 la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca.
 5. Rezultatele se vor afișa în data de 28 septembrie 2012 la sediul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca la parter.
 6. Contestațiile se pot depune în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor la secretariatul Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca.

Criterii de participare la concurs / ocupare a posturilor vacante / rezervate

 1. Condițiile de participare, metodologia de organizare și desfășurare a concursului, condițiile de întocmire a dosarului și cererea de înscriere sunt prevăzute în Anexa O.M.E.C.T.S. nr. 5624 / 31.08.2012.
 2. La concurs se pot înscrie cadre didactice cu specializarea în profilul postului conform Centralizatorului, care dețin Atestat de educație specială conform art. 248 alin .(5) din LEGEA EDUCATIEI NATIONALE Nr.1/2011.
 3. ÃŽn condițiile în care cadrele didactice nu dețin Atestatul de educație specială pentru învățământul special și participă la concurs vor fi plătiți ca necalificați.

Dr. Roxana Elena CZIKER

Director

Descarcă varianta pdf