Proiect Socrates - Grundtvig 2

Publicat de WebmasterLSDV în: 2008-02-18

Equal chances (Åžanse egale)

TIPUL PROIECTULUI:
Proiect European tip Socrates - Grundtvig 2
Parteneriat de ÃŽnvățare pentru educația adulților. Nr. de proiect: 05-G2-5-CJ-DE.

DURATA PROIECTULUI:
1 august 2005 - 1 iulie 2006 - prima parte a proiectului;
1 august 2006 - 1 iulie 2007 - a doua parte a proiectului;

SCOPUL PROIECTULUI:
Crearea unei rețele pentru egalizarea șanselor în domeniul educației în general, training vocațional și participarea activă la viața socială a nevăzătorilor și slab văzătorilor.
Crearea șanselor egale în educație și profesionalizare reprezintă un pas important pentru integrarea socială a nevăzătorilor și slab văzătorilor.
Crearea acestui obiectiv conduce la formarea acestora ca cetățeni activi ai Uniunii Europene, obiectiv major al acestui proiect.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
Crearea de șanse egale în ceea ce privește suportul educațional, social și de integrare profesională a nevăzătorilor și slab văzătorilor. Åžanse egale ale nevăzătorilor în raport cu persoanele valide. Se va crea un mediu propice pentru integrarea în sistemul social european prin crearea rețelei de ajutor a persoanelor nevăzătoare, în special în domeniul educației și în organizarea activităților zilnice.
Construirea unei baze comune de cunoștințe în ceea ce privește desfășurarea activităților cu nevăzătorii și slab văzătorii. Conceptele integraționiste vor fi cunoscute rapid și mai eficient la nivel național, prin intermediul european (ÃŽnsușirea noțiunii de Cea mai „Bună practică”);
Realizarea unui website în scopul comunicării și informării mai rapide. Realizarea unei pagini web unică pentru instituțiile pentru nevăzători și slab văzători va contribui la creșterea schimbului de informații. Aceste informații pot fi apoi utilizate mult mai eficient în cooperarea dintre instituții.

ACTIVITÄ‚Å¢ILE PROIECTULUI:
Schimb de experiență în ceea ce privește formarea abilităților subiecților nevăzători și slab văzători pentru utilizarea computerului, instrument necesar în actul de predare-învățare la nevăzători și deficienți de vedere; formarea competențelor generale de “media” pentru evitarea „Rupturii digitale” (trebuie evitată împărțirea persoanelor în două categorii de utilizatori și neutilizatori ai noilor tehnologii media, evitând astfel pericolul marginalizării persoanelor cu dizabilități).

ARTA
Schimb de experiențe asupra abilităților pedagogice pentru nevăzători și slab văzători. Promovarea creativității și organizarea unui schimb intercultural între statele participante.
Materiale și metode pedagogice și educaționale - schimb de metode și experiențe didactice în educația persoanelor nevăzătoare și slab văzătoare, schimburi cu personalul didactic și elevi. Schimb de „Bune Practici” educaționale.
Crearea unui web site ca forum de discuție și schimb de idei și informație pentru elevii nevăzători și slab văzători și alte persoane care trebuie formate, precum și pentru toți cei implicați în educația acestora.

ŢĂRILE IMPLICATE ÎN PROIECT:
GERMANIA - Deutsche Blindenstudienanstalt - Marburg coordonator de proiect
Institutul german de studii pentru nevăzători
FRANÅ¢A - L’Institut Montéclair, Angers - Institut social-medical implicat în educarea/reabilitarea tinerilor slab văzători de la gimnaziu și până la universitate astfel încât aceștia să-și câștige independența și să se integreze în societate;
POLONIA - Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych I Slabowidzacych, Krakau - Institutul pentru nevăzători și slab văzători, Kracovia. Educația specială a nevăzătorilor și slab văzătorilor; este instituție de stat, dar se află în parteneriat cu nevăzătorii și slab văzătorii încadrați în activitatea profesională
ROMÂNIA - Liceul pentru Deficienți de Vedere, Cluj-Napoca

Vedeți imagini de la Proiectele Europene în Albumul Foto