Concurs de lectură rapidă Braille

Publicat de WebmasterLSDV în: 2011-03-22

ÃŽn ziua de 22 martie 2011 laLiceul pentru Deficienți de Vedere se desfășoară un concurs de lectură rapidă Braille. Concursul este destinat elevilor din ciclul gimnazial și liceal și constituie etapa premergătoare concursului național de lectură rapidă. La etapa națională participă câte un elev din gimnaziu și un elev din liceu de la fiecare școală pentru deficienți de vedere din România, bineînțeles elevii cei mai rapizi în citirea Braille. Etapa națională este organizată de Asociația Nevăzătorilor din România și se desfășoară în perioada 13-15 mai, la Arad, în același timp în care are loc olimpiada națională pe diferite discipline școlare, organizată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.