Perle din teste și extemporale (Vitamina HAZ)

Publicat de WebmasterLSDV în: 2009-03-31

1. ÃŽn ultimele decenii s-a dezvoltat la noi mai ales poezia epică, având un puternic caracter liric.
2. Caragiale este autorul schițelor și nuvelelor sale, ca să nu mai vorbim de teatru.
3. Anotimpurile care apar mai des în opera acestui poet al naturii sunt: primăvara, vara, toamna și iarna.
4. Rebreanu ne înfățișează în „Pădurea spânzuraților” o pădure plină cu pomi, în care spânzurații țin loc de crengi.
5. Cea de a doua fază a creației lui Eminescu s-a deosebit de prima și a urmat după aceasta.
6. Nu știu ce este epitetul, deoarece nu știu gramatică.
7. Democrația este un regim totalitar.
8. Haiducii sunt niște sălbatici.
9. Orbii strică tot ce văd.
10. Asta-i o țigănească pe românește.
11. Haiducii sunt câini de rasă.
12. Ce limbă vorbești mai bine, maghiară sau ungurește?

Culese de Maria Marcela Popescu - Clasa a XII-a B