Cinci decenii de existență a ciclului liceal în școala noastră (Pulsul școlii)

Publicat de WebmasterLSDV în: 2009-03-31

Până în anul 1958 școala noastră oferea un nivel de pregătire pentru ciclul primar și cel gimnazial. ÃŽn acest an, prin decizia Ministerului ÃŽnvățământului, s-a înființat ciclul liceal.
Cu ocazia împlinirii a cincizeci de ani de la înființarea ciclului liceal, între 16-17 octombrie 2008, la școala noastră s-a desfășurat un simpozion. La acest eveniment au participat profesorii noștri de azi, foști profesori și alți invitați din țară și din străinătate. Câțiva elevi, în calitate de redactori ai revistei „Adolescent-magazin”, au avut onoarea de a asista la deschiderea acestui eveniment.
Vom încerca în continuare să vă prezentăm cele mai importante puncte ale acestei festivități, în viziunea noastră.
Deschiderea a avut loc în data de 16 octombrie, la ora 15, în sala de sport a liceului. Primul moment a fost premierea echipei de torbal și evidențierea faptului că domnul profesor Ion Podosu a fost numit coordonator al Subcomisiei de Educație din cadrul Comisiei de Cultură și Educație a Uniunii Europene a Nevăzătorilor.
Următorul punct a fost un program artistic al cărui prezentator a fost Gheorghe Câmpian, elev în clasa a XII-a A, cuprinzând momente de dans și poezie, apoi o piesă de teatru reprezentată de trupa „Calor” (trupa de teatru a școlii) și un florilegiu de poezii și cântece susținute de elevi din clasele primare. Piesa jucată a fost „Clasa a X-a G” de Arion Alexandru.
După programul artistic, a fost prezentat istoricul înființării ciclului liceal de către domnul director adjunct Silviu Valeriu Vanda. Dumnealui a arătat că ciclul liceal a trecut prin mai multe perioade dificile, prin întreruperea mai mult sau mai puțin îndelungată a fluxului normal de școlarizare. Ciclul liceal s-a înființat în anul 1958, când director al școlii era profesorul Ioan Popa. Apoi, în 1964, funcționarea ciclului liceal a fost suspendată și reluată în anul 1967. Din 1977 devine liceu sanitar în cadrul căruia au fost predate cursuri de masaj. ÃŽn 1983 ciclul liceal se închide pentru o perioadă mai îndelungată, până după prăbușirea regimului comunist. ÃŽn 1990 liceul a fost reînființat cu profilul pe care îl are și astăzi. Din 1992 instituția școlară a primit o nouă denumire, și anume Liceul pentru Deficienți de Vedere. Printre alți directori se numără Teodor Frișan și Nicolae Chirilă, Coriolan Stoica, Traian Dragoste și Viorica Bexa, Maria Cârdei și Ion Podosu și actualii directori, doamna Cornelia Codreanu și domnul Silviu Valeriu Vanda. Trebuie menționat faptul că aceasta este primul liceu pentru tinerii cu deficiență de vedere din România și din Europa de Sud-Est.
După acest punct a urmat un moment în care au fost pronunțate numele tuturor foștilor profesori. Fiecare dintre aceștia au primit, în semn de prețuire, câte o floare.
După aceasta, a luat cuvântul domnul Prof. Univ. Dr.Vasile Preda, urmat de domnul John Harrys care a vorbit despre serviciul educațional. Acesta spunea că între instituțiile educaționale nu trebuie să fie concurență, ci parteneriat.
ÃŽn final a vorbit și domnul Prof. Univ. Dr. Adrian Opre.
După părerea noastră a fost un eveniment interesant, deoarece a cuprins și momente din care reieșea atmosfera de sărbătoare, dar și momente în care am putut să învățăm multe lucruri noi despre școala noastră.

Toth Norbert Clasa a XII-a A