Cine suntem?

Aproape toate aceste criterii care stabilesc într-o oarecare măsură calitatea serviciilor acordate persoanelor cu deficienţe senzoriale multiple / dizabilităţi multiple sunt deficitare şi ar avea nevoie de planuri de acţiune de dezvoltare şi îmbunătăţire.

Au fost trecute în revistă toate serviciile existente în Cluj-Napoca pentru persoane cu dizabilităţi şi s-a observat că sunt anumite grupe de vârstă şi dizabilităţi care sunt descoperite parţial sau total şi anume în special grupa de vârstă peste 26 de ani care nu are oportunităţi de formare şi integrare profesională fie pe piaţa muncii, fie în cadrul unor ateliere protejate.

De asemenea, sunt familii sau persoane cu dizabilităţi care nu cunosc sistemul de servicii sociale pentru persoane cu dizabilităţi şi care atunci când se confruntă pentru prima dată cu această situaţie critică, nu pot beneficia de servicii care să le ofere consiliere în ceea ce priveşte demersurile şi programele pe care ar trebuie să le acceseze pentru a ameliora situaţia deficienţei şi a fi incluşi în programe de abilitare şi reabilitare pentru proprii copii. Acest lucru este şi o consecinţă a faptului că instituţiile educaţionale, de abilitare şi reabilitare şi instituţiile publice nu sunt unite în cadrul unei reţele de servicii în sprijinul şi beneficiul persoanelor cu dizabilităţi care au nevoie de astfel de servicii.

S-a subliniat de asemenea şi efortul depus de o serie de instituţii, organizaţii, specialişti în domeniu, reprezentanţi ai autorităţii pentru persoane cu dizabilităţi de a dezvolta, îmbunătăţii şi facilita accesul persoanelor cu dizabilităţi la servicii, pornind de la modelul european, de la experienţele acumulate în timp de acestea în urma schimburilor de experienţă, a proiectelor europene la care au participat în calitate de coordonatori sau parteneri, a cercetărilor efectuate în domeniul şi prin „aplecarea” specialiştilor din instituţiile publice de învăţământ special asupra nevoilor şi cerinţelor persoanelor cu dizabilităţi. Singurul lucru necesar este unirea tuturor în spiritul creării unor servicii coerente, cu mai mulţi specialişti şi cu diversificarea serviciilor pentru diferite grade de deficienţă, tip de dizabilitate şi mai ales vârstă, deoarece nu toate nivelele de vârste sunt acoperite de servicii sociale, de informare a beneficiarilor asupra posibilităţilor deja existente.

Au fost reliefate în cadrul discuţiilor focus grup pe de o parte nevoile părinţilor şi beneficiarilor care au nevoie de mai mult sprijin din partea comunităţii şi pe de altă parte nevoile specialiştilor şi a instituţiilor coordonatoare care doresc să se unească într-o reţea de servicii medico-sociale şi care să aibă oi evidenţă mai clară a nevoilor care se prefigurează la nivelul comunităţii în materie de servicii sociale.

Nevoile părinţilor se centrează pe valorile şi principiile de bază enunţate şi susţinute de către Convenţia Naţiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, şi anume ei doresc „adaptarea serviciilor la nevoile beneficiarilor” la nivel concret, practic, servicii centrate pe persoană aşa cum menţionează convenţia, dar şi legis­laţia românească.

Beneficiarii îşi exprimă bucuria atunci când au posibilitatea de a se face cunoscuţi şi eficienţi în cadrul unei activităţi profesionale. Se simt foarte bine în cadrul grupului şi al comunităţii de persoane cu dizabilităţi, dar şi în grupul de persoane fără dizabilităţi. Sunt foarte fericiţi atunci când se simt valorizaţi şi când munca lor este apreciată, care este o stare specifică oricărei fiinţe umane. Acest aspect oferă persoanelor cu dizabilităţi motivaţie şi curaj de a merge mai departe, iar acest lucru este un aspect pozitiv.

Acest tip de analiză şi cercetare a serviciilor contribuie la identificarea punctelor slabe la nivel instituţional şi elaborarea unei strategii instituţionale, ca resursă pentru dezvoltarea instituţională, care să cuprindă elaborarea unei strategii de marketing, dezvoltarea de partaneriate la nivel naţional cu alte instituţii pentru elevi cu deficienţe de vedere, parteneriate şi schimburi de experienţă la nivel european pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor.

Aceste demersuri la nivel instituţional se refelctă în rezultatele obţinute de elevi la concursurile naţionale pentru elevi cu deficienţe de vedere, la concursurile judeţene şi naţionale pe diferite domenii curriculare, la rezultatele obţinute la examenele de evaluare naţională. De asemenea, conducerea Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Cluj-Napoca a elaborat o strategie de formare şi dezvoltare profesională a tinerilor cu deficienţe de vedere pentru a creşte accesul pe piaţa muncii. În acest sens, instituţia a obţinut autorizaţia provizorie de funcţionare pentru Şcoala Postliceală de Tehnician Maseur, Nivelul III Avansat şi va încerca şi acreditarea pentru activităţi profesionale specifice pentru elevii cu deficienţe de vedere în colaborare cu Consiliul Judeţean Cluj şi cu parteneri din ţările Uniunii Europene.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |