Cine suntem?

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere şi Asociaţia Pontes au semnat la începutul anului 2008 un acord de parteneriat, în vederea organizării de acţiuni comune, în beneficiul elevilor liceului. Proiectele organizate în comun de cei doi parteneri au vizat în special activităţi de timp liber, excursii şi tabere, care au pus accentul pe dezvoltarea deprinderilor sociale, motrice, sportive şi artistice ale elevilor.

Proiectul Look at Me, derulat în cadrul Programului Youth in Action (Tineret în acţiune), în Bulgaria, în perioada ianuarie-februarie 2008, a avut ca obiectiv schimbul intercultural de tineret. Proiectul a fost coordonat de către Asociaţia Culturală pentru Teatru şi Origami din România – A.C.T.O.R.

Proiectul Patinaj pentru Elevii cu Dizabilităţi Vizuale a avut ca scop învăţarea tehnicilor de patinaj, dezvoltarea capacităţii de orientare şi mobilitate corporală. Activităţile de patinaj s-au desfăşurat în fiecare iarnă, începând cu anul 2007, şi au contribuit la dezvoltarea deprinderilor motrice şi sportive ale elevilor.

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere şi Asociaţia Pontes au iniţiat în România proiectul Together with Difference prin care elevi cu deficienţe de vedere au participat la tabăra pentru tineri cu dizabilităţi, organizată de Asociaţia EPAL – Evasion en Pay d’accueil de Loisir, Franţa, în perioada 19-26 iulie 2009. Participanţii au avut ocazia să interacţioneze cu tineri din Franţa, Italia, Estonia şi Danemarca, au fost implicaţi în jocuri care să le dezvolte deprinderile sociale, au desfăşurat activităţi sportive şi au vizitat obiective turistice din regiunea Bretania.

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere şi Asociaţia Pontes au implementat proiectul internaţional Playing Together prin care elevi ai instituţiei au participat la un schimb internaţional de tineri organizat la Călimăneşti, jud. Vâlcea. În cadrul acestui proiect tinerii au avut posibilitatea să interacţioneze, comunicând în limbi de circulaţie internaţională, au derulat activităţi care au dezvoltat competenţele de utilizare a calculatorului.

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere a obţinut Certificatul de Şcoală Europeană în anul 2007. Distincţia de Şcoală Europeană a obligat şi obligă instituţia să desfăşoare activitatea didactică şi extraşcolară la standarde de calitate, standarde europene. Ca atare, au fost iniţiate noi proiecte europene, parteneriate/colaborări naţionale, locale. Ca urmare a activităţii desfăşurate cu succes în cadrul proiectelor europene de tip Lifelong Learning şi Tineret în Acţiune, Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere a obţinut titlul de „Şcoală Europeană” pentru a doua oară în anul 2010.

În luna iunie 2012, Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere a fost implicat ca partener, alături de Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra de Psihopedagogie Specială şi Asociaţia Nevăzătorilor din România, Filiala Cluj, în organizarea celei de-a 6-a Conferinţă Balcanică ICEVI. În cadrul acestei conferinţe a fost lansat şi proiectul RoboBraille care va fi implementat începând cu anul şcolar 2012 – 2013 în diferite instituţii pentru deficienţe de vedere din România.

Calitatea educaţiei reprezintă unul dintre dezideratele majore ale şcolii. Ca urmate a acestui lucru, la iniţiativa directorului Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Cluj-Napoca, în perioada noiembrie 2012 – aprilie 2013 a fost organizată o întâlnire de tip focus grup l care au participat directori din şcolile de învăţământ special, reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj, reprezentanţi ai ONG-urilor, reprezentanţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socialp şi Protecţia Copilului Cluj-Napocam reprezentanţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, persoane du dizabilităţi. Scopul întâlnirii focus grup a fost analiza serviciilor educaţionale şi de abilitare / reabilitare perntru persoane cu deficienţe de vedere şi deficienţe senzoriale multiple îndeplineşte condiţiile optime adaptate nevoillor specifice acestor persoane şi ulterior, pe baza rezultatelor obţinute a fost elaborat un plan de acţiune pentru îmbunătăţirea serviciilor.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |