Cine suntem?

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere este prima instituţie preuniversitară de învăţământ special din ţară care în anul 2008 a devenit membru activ al reţelei europene de specialişti pentru deficienţe de vedere ENVITER – European Network for Vision Impairment Traning, Education & Research, înregistrată oficial ca asociaţie în Franţa. Invitaţia de a fi membru al reţelei ENVITER este rezultatul implicării instituţiei în proiecte europene. În martie 2009 Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere a organizat pentru prima dată în România întâlnirea generală ENVITER la care au participat reprezentanţi ai unor instituţii de prestigiu din Europa. Activitatea s-a realizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Cluj.

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere a implementat în anul 1998 Programul de intervenţie timpurie pentru copii cu deficienţe de vedere şi asociate cu vârsta cuprinsă între 6 luni şi 8 ani, prin proiectul MATRA coordonat de Ministerul Afacerii Externe din Olanda, institutul Theofaan, actualmente Royal Dutch Visio, Olanda, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj şi Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca. Cadrele didactice implicate în program au participat la cursuri de formare organizate în Olanda şi România. Programul de intervenţie timpurie, demarat în 1998, se derulează şi în prezent prin două cadre didactice care sprijină copii cu deficienţe de vedere şi tulburări asociate / complexe şi familiile acestora din oraşul Cluj-Napoca şi în regim ambulatoriu din alte judeţe ale ţării.

În cadrul acestui program, în luna noiembrie 2007, s-a organizat Campania de Promovare a Intervenţiei Timpurii, campanie coordonată de Dr. Roxana Elena Cziker, specialist intervenţie timpurie şi domnul John Harris, expert în implementarea strategiilor educaţionale din Marea Britanie şi evaluator al proiectelor europene. La manifestare au participat reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Consiliul Judeţean Cluj, Consiliul Local Cluj-Napoca, preşedinta Federaţiei Naţionale a Părinţilor, reprezentanţi ai asociaţiilor de părinţi, cadre medicale, ONG-uri. Acţiunea a fost organizată de către Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere, Cluj-Napoca.

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere a înfiinţat în anul 1999 prima grupă de surdo-cecitate, cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului, în colaborare cu organizaţia Sense International, Marea Britanie, Universitatea "Babeş-Bolyai", Departamentul de Psihopedagogie Specială, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj. Grupa de surdo-cecitate face parte din Programul pentru deficienţe senzoriale multiple în cadrul căruia se foloseşte Curricula pentru copii cu deficienţe senzoriale multiple / surdo-cecitate. Dacă în 1999 era o singură grupă, în anul şcolar 2011-2012 funcţionează nouă grupe în cadrul cărora 27 de copii cu deficienţe senzoriale multiple beneficiază de servicii complexe educaţionale, de recuperare, la standarde de calitate, oferite de cadre didactice specializate.

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere a încheiat un protocol de colaborare cu Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”, începând cu anul 2005, având ca scop atragerea către bibliotecă şi lectură a preşcolarilor şi elevilor cu deficienţe de vedere şi valorificarea colecţiilor de carte cu caracter cognitiv. Începând cu anul 2005 elevii cu deficienţe de vedere şi nevăzători au acces la cărţile bibliotecii şi la biblioteca audio, participă la diferite activităţi extraşcolare şi extracurriculare care au ca scop motivarea elevilor pentru aproprierea de cărţi şi lectură.

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere participă la Tabăra internaţională de computere şi comunicare - ICC camp - începând cu anul 2004 şi în prezent. Tabăra se organizează anual în perioada verii, în diferite ţări europene cum ar fi: Ungaria, Republica Cehă, Germania, Finlanda, Austria. În vara anului 2012, în perioada 23 iulie – 8 august 2012, în colaborare cu Asociaţia Pontes, instituţia noastră a găzduit cea de-a 19 ediţie a taberei de computere ICC-Camp care a fost un real succes.

Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere a organizat în aprilie 2008 Atelierul de lucru Typhlo and Tactus coordonat de domnul Philippe Claudet, directorul publicaţiei Les Doigts qui Rêvent (Degetele care visează), Franţa. Atelierul a vizat realizarea de albume tactile, cu imagini adaptate pentru nevăzători şi slab văzători, cu scopul de a facilita integrarea socială şi culturală a copiilor cu deficienţe vizuale. La această activitate au participat reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Catedra de Psihopedagogie Specială, Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”, Asociaţia Nevăzătorilor din România, Filiala Cluj, Asociaţi Pontes. Atelierul s-a finalizat prin publicarea unui volum de articole cu titlul The Thyphlo and tactus guide to children’s books with tactile illustrations editat în anul 2009 în Franţa, înregistrat cu ISBN.

De asemenea în aprilie 2011, Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere a organizat la nivel naţional un atelier de lucru de confecţionare a cărţilor tactile intitulat „Mâini curioase”. La atelier au fost invitate cadre didactice din toate şcolile pentru deficienţi de vedere din România. Scopul acestui atelier a fost de promovare a rolului şi importanţei confecţionării şi utilizării cărţilor tactile la copiii cu deficienţe de vedere, în special nevăzători şi motivarea cadrelor didactice de a participa la concursul internaţional de cărţi tactile organizat în octombrie 2011 de către organizaţia Thyphlo and Tactus în Republica Cehă. La concurs au fost trimise 4 cărţi tactile confecţionate de echipe de cadre didactice din Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Cluj-Napoca, una dintre cărţi obţinut menţiune.

Rezultatul organizării atelierului de lucru pentru confecţionarea de cărţi tactile a fost scrierea unui modul de curs cu titlul „Modul – Atelier de lucru – Cărţile cu imagini tactile. Metodă de stimulare şi educare a copiilor cu deficienţă de vedere” înregistrat cu ISBN.

Una din cărţile tactile participante la competiţia din 2012 organizată de Republica Cehă a câştigat menţiune.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |